Ecuador thông báo về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh

09/11/2020

Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh với mục đích là thiết lập các yêu cầu về thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với các nhà máy chế biến thực phẩm, cũng như các yêu cầu đối với việc sản xuất, chế biến, chuẩn bị, đóng gói, lắp ráp, vận chuyển, bảo quản và tiếp thị thực phẩm chế biến.

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ECU/490 ngày 8/9/2020, Ecuador thông báo về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh thay thế đối với thực phẩm chế biến, nhà máy chế biến, cơ sở phân phối, tiếp thị và vận chuyển thực phẩm đã qua chế biến và cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống đại trà.

Theo đó, mục đích của Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh là thiết lập các yêu cầu về thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với các nhà máy chế biến thực phẩm, cũng như các yêu cầu đối với sản xuất, chế biến, chuẩn bị, đóng gói, lắp ráp, vận chuyển, bảo quản và tiếp thị thực phẩm chế biến.

Bên cạnh đó, Quy chuẩn cũng đưa ra các yêu cầu về: xin giấy chứng nhận vệ sinh cho thực phẩm chế biến trong và ngoài nước; đăng ký giấy chứng nhận GMP; phê duyệt giấy chứng nhận GMP; cho phép thực phẩm được chế biến trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP; xin giấy chứng nhận lưu hành, giấy chứng nhận xuất khẩu hợp vệ sinh; xin giấy phép hoạt động, điều kiện vệ sinh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống công cộng và thực phẩm đã qua chế biến nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn.

Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh được thông báo áp dụng cho tất cả các thể nhân hoặc pháp nhân trong nước hoặc nước ngoài có liên quan hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến, chuẩn bị, đóng gói, lắp ráp, vận chuyển, bảo quản và tiếp thị thực phẩm chế biến, cũng như ở Ecuador đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống đại chúng.

Quy chuẩn được đề ra với nhiệm vụ phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng cũng như bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người và môi trường.

Theo Hà My: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: