Tập huấn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

12/08/2016

Để giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc duy trì, cải tiến sau công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/8/2016 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tập huấn cho cán bộ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Công Quang – Phó giám đốc Sở KH&CN và gần 200 học viên là cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong tỉnh.

Việc triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giúp cho lãnh đạo các cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong cơ quan; cán bộ, công chức và người lao động được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc; phục vụ tốt cho việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các giảng viên thuộc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng truyền đạt kiến thức chung về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước; Những khái niệm, kiến thức cần thiết về quản lý chất lượng và các yêu cầu trong tiêu chuẩn; Vai trò và trách nhiệm, năng lực yêu cầu của QMR/Thư ký ISO trong một cơ quan hành chính nhà nước; Các kỹ năng cần thiết để vận hành, duy trì hệ thống; Tổng quan về hoạt động đánh giá nội bộ.

Qua lớp tập huấn đã giúp cho các học viên nhận thức đầy đủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính Nhà nước từ đó góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: