50 năm Ngày Tiêu chuẩn thế giới: Mốc son trong hoạt động tiêu chuẩn hóa toàn cầu

14/10/2020

Hàng năm, vào ngày 14/10, các thành viên của IEC, ISO và ITU kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, đây là một cách thức để tri ân nỗ lực hợp tác của hàng nghìn chuyên gia trên toàn thế giới, những người đã xây dựng các thỏa thuận kỹ thuật tự nguyện được công bố dưới dạng Tiêu chuẩn Quốc tế.

Ngày 14/10/1946 đánh dấu một sự kiện đặc biệt, 65 đoàn đại biểu từ 25 quốc gia đã họp mặt tại London, Anh để thảo luận về tương lai của tiêu chuẩn hoá quốc tế; một năm sau đó Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) chính thức thành lập với 67 ban kỹ thuật. Đến năm 1970, Ngày Tiêu chuẩn Thế giới đầu tiên được tổ chức và ngày 14/10 được lựa chọn để ghi nhớ sự kiện quyết định đến sự ra đời của ISO.

Mỗi năm, ISO chọn chủ đề và thông điệp riêng cho Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, sau đó, IEC và ITU cùng tham gia của hoạt động ý nghĩa này.

Năm 1986: Tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Standardization)
Năm 1987: Tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Standardization)
Năm 1988: Tiêu điểm theo tiêu chuẩn quốc tế (Spotlight on international standards)
Năm 1989: Tiêu chuẩn nâng cao chất lượng an ninh y tế (Improving health security)
Năm 1990: Phục hồi môi trường (Restoring the environment)
Năm 1991: An toàn tại nơi làm việc (Safety at work)

Năm 1992: Tiêu chuẩn quốc tế: Chìa khóa mở cửa thị trường (International standards: A key to open markets)
Năm 1993: Quản lý thông tin: Nhanh hơn và tốt hơn với các tiêu chuẩn toàn cầu (Information management: Faster and better with global standards)
Năm 1994: Tiêu chuẩn và người tiêu dùng: Đối tác vì một thế giới tốt đẹp hơn (Standards and the consumer: Partners for a better world)
Năm 1995: Một thế giới chuyển động: Tiêu chuẩn quốc tế giúp vận chuyển con người, năng lượng, hàng hóa và dữ liệu (A world on the move: International standards help transport people, energy, goods and data)
Năm 1996: Nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ (Raising standards for services)
Năm 1997: Thương mại thế giới cần các tiêu chuẩn toàn cầu (World trade needs worldwide standards)

Theo vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: