Dự thảo tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan cho quả dứa được lưu trữ trong các thùng container kín

13/11/2019

Mới đây, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan cho quả dứa được lưu trữ trong các thùng container kín.

Theo đó, Tiêu chuẩn này sẽ thay thế tiêu chuẩn TIS 51- 2530 (1987): Dứa đóng hộp. Phạm vi của tiêu chuẩn bao gồm dứa gọt vỏ, bỏ lõi được bảo quản trong container kín hoàn toàn và đã được thông qua quá trình xử lý hoặc ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật bằng phương pháp nhiệt.

Ngoài ra, tiêu chuẩn cũng quy định về định nghĩa, kiểu dáng, phụ gia thực phẩm, chất gây ô nhiễm, vệ sinh, bao bì, ghi dấu và ghi nhãn, lấy mẫu và đánh giá sự phù hợp. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Hiện tại, Thái Lan chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.

Trước đó, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN về Thép hình cán nóng.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các loại thép hình cán nóng (sau đây gọi tắt là thép hình) được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Danh mục các sản phẩm thép và mã HS tương ứng được nêu tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông thép hình, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mục đích của dự thảo đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Theo Vietq.vn

 

Các tin đã đưa ngày: