Hội nghị Tập huấn pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ

06/12/2018

Sáng ngày 05/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc phối hợp với UBND huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ. Tham dự hội nghị có 200 người là cán bộ khuyến công xã, thị trấn, trưởng khu, trưởng thôn, hộ kinh doanh, ban quản lý chợ, người tiêu dùng trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Nhi - Phó chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã phổ biến một số văn bản pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và xử phạt vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, trong đó có:  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007; Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21/11/2007; Luật Đo lường ngày 11/11/2011; Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012; Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ); Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính Phủ quy định về nhãn hàng hóa; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mai, sản xuất kinh doanh hàng giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ như:  Nhãn hiệu; thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 14/02/2007, của Chính Phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Thông qua hội nghị đã giúp cho cán bộ khuyến công xã, thị trấn, trưởng khu, trưởng thôn, hộ kinh doanh, ban quản lý chợ,  người tiêu dùng nắm được những nội dung cơ bản về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa; quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, định hướng người dùng về mua bán và sử dụng hàng hóa, phòng chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; người sản xuất, kinh doanh tự bảo vệ quyền lợi thông qua việc đăng ký bảo hộ thương hiệu. 

Nguyễn Viết Nhi - Phó chánh Thanh tra Sở

Các tin đã đưa ngày: