Công bố hợp quy (Mức độ 2)

30/07/2015

Tên thủ tục: Công bố hợp quy (Mức độ 2)
Trình tự thực hiện:
Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc (Số 42 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh           Vĩnh Phúc)
Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 Bước 4 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 5 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc (Số 42 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba):
- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định               (theo mẫu);
- Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp;
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng....).
b) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết qủa tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất):
- Bản công bố hợp quy (theo mẫu);
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng....);
- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);
- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;
- Kế hoạch giám sát định kỳ;
- Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.
2. Số lượng hồ sơ:    02 (bộ)
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Cơ quan thực hiện
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Đối tượng thực hiện:
- Cá nhân - Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Thông báo tiếp nhận      
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy
- Kế hoạch kiểm soát chất lượng
(Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy)
Yêu cầu thực hiện:
Không
Căn cứ pháp lý:
1. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội.
2. Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
3. Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ”.
4. Quyết định 30/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa được chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn quy định tại Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
5. Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND, ngày 13/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KHC&CN Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: