Thông tư về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

08/12/2015

Thông tư về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh họ

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 22/2015/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học" (QCVN 1: 2015/BKHCN)
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
Xem chi tiết Thông tư 22/2015/TT-BKHCN
Tổng hợp: MC
Các tin đã đưa ngày: