Các thông báo WTO/TBT phát hành từ ngày 09-27/11/2015

08/12/2015

Các thông báo WTO/TBT phát hành từ ngày 09-27/11/2015

Quốc gia Thông báo Ngày phát hành Hạn góp ý Số ngày còn lại để góp ý Download Toàn văn
Vương quốc A rập G/TBT/N/ARE/296#G/... 27/11/2015 26/01/2016 54 Full Text Document
Hoa kỳ G/TBT/N/USA/1050 20/11/2015 16/01/2016 44 Full Text Document
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/616 13/11/2015 12/01/2016 40 Full Text Document
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/614 13/11/2015 12/01/2016 40 Full Text Document
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/615 13/11/2015 12/01/2016 40 Full Text Document
Ma lai xi a G/TBT/N/Mys/15/Rev.3 13/11/2015 12/01/2016 40 Full Text Document
Bra xin G/TBT/N/BRA/654 13/11/2015 08/01/2016 36 Request for Full Text
Hoa kỳ G/TBT/N/USA/1049 12/11/2015 08/01/2016 36 Full Text Document
Hoa kỳ G/TBT/N/USA/1048 12/11/2015 25/01/2016 53 Full Text Document
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/613 12/11/2015 11/01/2016 39 Full Text Document
A rập G/TBT/N/SAU/891 12/11/2015 11/01/2016 39 Request for Full Text
A rập G/TBT/N/SAU/892 12/11/2015 11/01/2016 39 Request for Full Text
A rập G/TBT/N/ARE/294#G/... 11/11/2015 10/01/2016 38 Full Text Document
Ku oét G/TBT/N/ARE/292#G/... 11/11/2015 10/01/2016 38 Full Text Document
Ô man G/TBT/N/ARE/293#G/... 11/11/2015 10/01/2016 38 Full Text Document
Bra xin G/TBT/N/BRA/653 10/11/2015 07/01/2016 35 Request for Full Text
Trung Quốc G/TBT/N/CHN/1157 10/11/2015 09/01/2016 37 Full Text Document
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/612 10/11/2015 09/01/2016 37 Full Text Document
Hoa kỳ G/TBT/N/USA/1047 10/11/2015 21/12/2015 18 Full Text Document
Trung Quốc G/TBT/N/CHN/1158 10/11/2015 09/01/2016 37 Full Text Document
Việt Nam G/TBT/N/VNM/78 10/11/2015 09/01/2016 37 Request for Full Text
Hoa kỳ G/TBT/N/USA/1046 09/11/2015 04/01/2016 32 Full Text Document
Séc G/TBT/N/CZE/189 09/11/2015 03/01/2016 31 Full Text Document
Séc G/TBT/N/CZE/187 09/11/2015 03/01/2016 31 Full Text Document
Séc G/TBT/N/CZE/190 09/11/2015 03/01/2016 31 Full Text Document
Tổng hợp: MC
Các tin đã đưa ngày: