Phú Thọ: Đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu

09/10/2017

Thời gian vừa qua, Chi cục TCĐLCL Phú Thọ đã tổ chức kiểm tra 30 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TCĐLCL) tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, Chi cục đã tham gia đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Chất lượng Hàng hóa về đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mở hóa lỏng LPG, điện/điện tử và đồ chơi trẻ em. Chủ trì đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017. Trong đó đã tổ chức kiểm tra 30 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra cơ bản các cơ sở chấp hành tốt các quy định về đo lường. Tuy nhiên còn gần 50% số cửa hàng chưa xây dựng hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Phú Thọ thực hiện kiểm định, cấp kết quả đo tổng số 13.507 phương tiện đo các loại và đã cấp 13.332 tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện đo đạt yêu cầu về kỹ thuật đo lường theo văn bản ĐLVN hiện hành và cấp 08 kết quả đo.

Chi cục TCĐLCL Phú Thọ đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu - ảnh 1

Kiểm tra các cột bơm xăng dầu. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc 

Được biết, trong các tháng cuối năm, Chi cục TCĐLCL Phú Thọ sẽ tiếp tục đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Chi cục đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường theo các quy định hiện hành của Bộ KH&CN. Tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo do Tổng cục, các cơ quan trực thuộc Tổng cục. Đồng thời, tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

Thực hiện kiểm định phương tiện đo cân khối lượng và đặt cân đối chứng tại một số chợ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 26/QĐ-TĐC ngày 25/8/2017 của Chi cục TCĐLCL.

Tiếp tục duy trì hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo thuộc phạm vi được công nhận cho các tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm định và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Dự kiến kiểm định 7.000 phương tiện đo, doanh thu từ hoạt động dịch vụ ước đạt 400.000.000 đồng.

Theo Phong Lâm: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: