Kiểm tra việc thực thi pháp luật về TCĐLCL tại tỉnh Long An

02/08/2017

Thực hiện chức năng “Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong phạm vi cả nước”, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình áp dụng, thực thi pháp luật về TCĐLCL tại tỉnh Long An.

Thực hiện chức năng “Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong phạm vi cả nước”, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình áp dụng, thực thi pháp luật về TCĐLCL tại tỉnh Long An. Trên cơ sở kết quả kiểm tra từ ngày 25/7-27/7/2017, ngày 28 tháng 07 năm 2017, đoàn công tác của Tổng cục do đồng chí Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục (Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Đo lường, Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp) đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Long An có đồng chí Phạm Văn Cảnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN); lãnh đạo Sở Tài chính; lãnh đạo Sở Công Thương; lãnh đạo Sở Xây dựng; lãnh đạo Chi cục Nông lâm thủy sản; lãnh đạo UBND thành phố Tân An; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Chi cục TCĐLCL và các cơ quan báo đài địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Long An đã báo cáo kết quả thực thi pháp luật về TCĐLCL và kết quả triển khai các Chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực TCĐLCL được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên địa bàn tỉnh, đề xuất định hướng hoạt động TCĐLCL trên địa bàn trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Cảnh cảm ơn Tổng cục đã dành thời gian để kiểm tra việc thực thi pháp luật về TCĐLCL tại địa phương. Thông qua cuộc kiểm tra đánh giá tình hình áp dụng, thực thi pháp luật về TCĐLCL, Tổng cục đã giúp UBND tỉnh đánh giá đầy đủ hơn thực trạng thực thi pháp luật về TCĐLCL (các nội dung đã làm được; các điểm còn hạn chế) và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Hải đã thay mặt đoàn công tác có tổng kết, đánh giá, nhận xét về hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL trên địa bàn tỉnh Long An và đề xuất UBND tỉnh Long An tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL của tỉnh trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng việc triển khai các hoạt động kiểm tra đặc thù trong đo lường kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện các sai phạm, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp thực thi đúng pháp luật về đo lường và thúc đẩy các UBND quận, huyện, phường, xã thực hiện trách nhiệm triển khai công tác kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Nam Hải cũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Sở KHCN, Chi cục TCĐLCL tỉnh Long An trong việc tham mưu cho UBND tỉnh triển khai pháp luật về TCĐLCL trên địa bàn và đồng thời cũng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở KHCN, Chi cục TCĐLCL thực hiện tốt vai trò đầu mối để nắm bắt tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá nói chung trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Theo TCVN.GOV.VN

Các tin đã đưa ngày: