Đường Quảng Ngãi cập nhật ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

06/06/2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đang tiến hành việc phiên bản mới ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Theo Ban giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi, dự án sẽ triển khai vào tháng 5 năm 2017 dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2018.

Thực tế, hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, sau gần hai năm phiên bản mới ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 được công bố, thay thế cho phiên bản cũ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.

Đường Quảng Ngãi cập nhật ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 - ảnh 1

Đường Quảng Ngãi cập nhật ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. Ảnh QNS

Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện cập nhật phiên bản mới, không chỉ vì yêu cầu gia hạn thay đổi mà bởi nhiều điểm thay đổi tích cực của nó mang lại.

Những thuật ngữ trong văn bản ISO 9001:2015 được thay đổi cũng như bổ sung làm phạm vi áp dụng của văn bản được mở rộng (từ quy mô hẹp chỉ hàng hóa thành quy mô rộng hơn hàng hóa, dịch vụ), từ ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn cũng dễ hiểu hơn…

Các nhà tư vấn sẽ triển khai khảo sát hiện trạng hệ thống tài liệu tại các đơn vị trong Công ty để nắm được nội dung hệ thống tài liệu.

Việc khảo sát hệ thống tài liệu, các quy trình tác nghiệp của Công ty Đường Quảng Ngãi đang sử dụng, giúp các chuyên gia tư vấn nắm được các hoạt động, lưu chuyển công việc tại đơn vị. Các chuyên gia tư vấn sẽ dựa vào đó để làm hướng dẫn điều chỉnh tài liệu phù hợp với phiên bản mới.

Bên cạnh đó là việc đào tạo cập nhật phiên bản mới ISO 9001:2015, 14001:2015... Cũng như việc đào tạo hướng dẫn xây dựng tài liệu theo ISO 9001:2015,ISO 14001;2015 để các cán bộ nhân viên vận hành sẽ nắm được cách thức xây dựng quy trình, tài liệu cũng như tài liệu hệ thống theo phiên bản mới.

Ngoài ra, đào tạo, hướng dẫn cán bộ công nhân viên Công ty Đường Quảng Ngãi thực hiện đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 để nhân viên Công ty Đường Quảng Ngãi nắm rõ các bước chuẩn bị, thực hiện Đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 để cuộc đánh giá đem lại hiệu quả.

Theo Hồng Anh: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: