7 hình thức tham gia hoạt động tiêu chuẩn hóa

12/01/2022

Việc tham gia một cách tích cực và chủ động vào hoạt động tiêu chuẩn hóa bên ngoài giúp tổ chức có đầy đủ thông tin về tiêu chuẩn, thời gian tiêu chuẩn có hiệu lực để chủ động đáp ứng các yêu cầu mới.

Nguồn: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: