Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn đối với phương tiện có bánh của Nga

08/01/2022

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO, Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật "Về an toàn đối với phương tiện có bánh" của Nga được thông báo cho WTO đã vấp phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO.

Theo đó, liên quan đến Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật "Về an toàn đối với phương tiện có bánh", Hàn Quốc đưa ra các ý kiến góp ý như sau: Thứ nhất, đề nghị EAEU sửa đổi đối yêu cầu về danh mục Hệ thống cuộc gọi điện tử, được quy định tại Khoản 16; Các yêu cầu liên quan đến cài đặt cuộc gọi điện tử bắt buộc, lỗi thời gian tiêu chuẩn, chế độ hỗ trợ thông tin người dùng, thông tin PSAP trong khi lái xe, truyền dẫn thông tin xung quanh xe, tín hiệu vận hành hệ thống và giao thức truyền dẫn.

Cụ thể, Hàn Quốc muốn làm rõ liệu mỗi quốc gia thành viên EAEU có thể điều chỉnh yêu cầu cài đặt cuộc gọi điện tử theo luật trong nước của nước đó hay không khi họ thấy phù hợp vì việc thiếu cơ sở hạ tầng ở một số quốc gia thành viên EAEU sẽ cản trở quy định có hiệu lực.

Ngoài ra, ngoài việc hệ thống e-Call hiện tại đáp ứng yêu cầu tín hiệu vận hành hệ thống, Hàn Quốc yêu cầu làm rõ liệu yêu cầu về tín hiệu vận hành hệ thống có bắt buộc đối với chức năng PSAP (Điểm trả lời an toàn công cộng) hay không. Nếu có, Hàn Quốc đề nghị EAEU miễn trừ yêu cầu đệ trình đơn đăng ký hoặc gia hạn thời gian thực thi là 3 năm đối với các phương tiện đã được đưa vào thị trường của EAEU.

Ảnh minh họa.

Thứ hai, liên quan đến tuyên bố an toàn của chức năng lái xe tự hành nâng cao, Hàn Quốc yêu cầu phản ánh chức năng ALKS (Hệ thống giữ Làn đường tự động) theo quy định của UN ECE trên Phụ lục 2 của quy định EAEU. Đối với chức năng tự quản nâng cao khác (trên SAE cấp 3), Hàn Quốc yêu cầu công nhận các chứng chỉ nếu chúng đáp ứng quy định liên quan về ECE của Liên hợp quốc hiện đang được sửa đổi.

Thứ ba, liên quan đến việc lắp đặt máy đo tốc độ và các yêu cầu an toàn bổ sung cho vùng lạnh/cận Bắc Cực, Hàn Quốc đề nghị làm rõ hơn yêu cầu liên quan trong quy định để thúc đẩy tính nhất quán trong việc thực hiện.

Thứ tư, liên quan đến bình xăng và các vấn đề khi xảy ra va chạm, Hàn Quốc đề nghị xem xét sửa đổi yêu cầu trong quy định để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan (UN R-34.03).

Thứ năm, do nhà sản xuất trong nước gặp khó khăn trong việc sản xuất các bộ phận để đáp ứng yêu cầu, Hàn Quốc đề nghị được miễn trừ (phản ánh điều khoản ngoại lệ trong Phụ lục 20) của quy định đối với bốn hàm lượng kim loại nặng (chì, thủy ngân, cadimi, crom hóa trị sáu) trong động cơ và các bộ phận của xe.

Cuối cùng, liên quan đến phép đo tốc độ tối đa, tiêu chuẩn UN ECE R-68 được áp dụng trong quy định này đã không được các quốc gia khác ngoài Nga sử dụng do nhu cầu phát triển kỹ thuật và gánh nặng tài chính trong việc bổ sung lái thử thực tế. Do đó, Hàn Quốc yêu cầu EAEU loại bỏ quy định này. Nếu không, Hàn Quốc yêu cầu miễn trừ cho các phương tiện đã được đưa vào thị trường EAEU.

Theo Đức Nhân: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: