Chào mừng ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10

11/10/2021

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào 14/10/1970. Từ đó trở đi, ngày Tiêu chuẩn Thế giới - World Standards Day (14 tháng 10) được tổ chức hàng năm nhằm đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, vinh danh những nỗ lực của hàng ngàn chuyên gia trên khắp Thế giới chia sẻ bí quyết và chuyên môn của họ để phát triển các tiêu chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại, phổ biến các kiến thức và tiến bộ khoa học công nghệ. Ngày Tiêu chuẩn thế giới được coi là ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn cầu.

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới  được đề xuất bởi 3 cơ quan phát triển các tiêu chuẩn lớn nhất thế giới và cam kết hợp tác dưới ngọn cờ của các tiêu chuẩn hợp tác Thế giới: Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU).

Mỗi năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hoá hàng đầu thế giới này đều thống nhất đưa ra một Thông điệp với những chủ đề khác nhau cho ngày Tiêu chuẩn Thế giới và chủ đề của ngày Tiêu chuẩn thế giới năm 2021 là “Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tieeuphats triển  bền vững (SDG)- tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn ” nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn trong công việc đóng góp công cụ để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững . Đó là những mục tiêu toàn cầu, mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinhvaf đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình  và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc  gia thành viên Liên hiệp quốc.

Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), nhằm giải quyết sự mất cân bằng xã hội, phát triển nền kinh tế bền vững và làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu, hàm chứa nhiều tham vọng. Để đạt được các mục tiêu này đòi hỏi sự hợp tác của nhiều đối tác nhà nước và tư nhân, đồng thời cần sử dụng các công cụ sẵn có, bao gồm cả tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp.

Cuộc chiến căng thẳng chống lại đại dịch toàn cầu dai dẳng cho thấy sự cần thiết phải giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững một cách bao trùm, nhằm củng cố các cộng đồng xã hội, làm cho chúng trở nên kiên cường hơn và công bằng hơn. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu này, tiêu chuẩn càng trở nên thích hợp và cần thiết hơn bao giờ hết. Toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên sự cộng tác. Đó là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và niềm tin rằng chúng ta mạnh hơn tổng thể các bộ phận hợp thành. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta đang trao quyền cho mọi người với những giải pháp để đối mặt trực tiếp với các thách thức về tính bền vững. Với tinh thần đó, chúng ta đang tham gia vào một hành trình Ngày Tiêu chuẩn Thế giới kéo dài nhiều năm nhằm thể hiện nhiều cách thức mà các tiêu chuẩn quốc tế đóng góp vào sự thành công của các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng ta hợp tác cùng nhau vì  “Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn” .

Đặng Thị Minh Thúy

Các tin đã đưa ngày: