Quy chuẩn kỹ thuật đối với trọng lượng tịnh sản phẩm thịt đóng gói sẵn

08/10/2021

Braxin thông báo về Sắc lệnh số 327 của Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO) đưa ra quy chuẩn kỹ thuật đối với trọng lượng tịnh của sản phẩm thịt đóng gói sẵn.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các sản phẩm đóng gói sẵn, thịt, sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120), thực phẩm đóng gói sẵn và thực phẩm chuẩn bị (ICS 67.230).

Mục đích của Sắc lệnh là Nghị định số 10139 ngày 28/11/2019 quy định nhu cầu sửa đổi và hợp nhất các quy phạm pháp luật bên dưới nghị định.

Quy chuẩn nhằm mục đích cập nhật, củng cố các quy định, loại bỏ quy định lỗi thời đã hết tác dụng trong thời gian hoặc không xác định được nhu cầu. Do đó, hàng tồn kho và sự phức tạp của quy trình quản lý sẽ được giảm bớt; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Braxin thông báo về Sắc lệnh của Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung cấp Thực phẩm (MAPA). Sắc lệnh này áp dụng đối với rau ăn được, thân và rễ của nó (HS 07); Trái cây, rau và các sản phẩm có nguồn gốc nói chung (ICS 67.080.01).

Sắc lệnh MAPA số 375 quy định yêu cầu và tiêu chí để chứng nhận tự nguyện các sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Mục đích nhằm tạo thuận lợi và hài hòa các thủ tục kiểm soát sự phù hợp. Pháp lệnh áp dụng đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật đã chính thức thiết lập yêu cầu về nhận dạng và chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc tiêu chuẩn tư nhân được MAPA công nhận.

Theo An Hạ: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: