Đảm bảo đo lường trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

10/09/2021

Thời gian qua, Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương luôn bảo đảm nhu cầu đo lường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, góp phần nâng cao giá trị dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp.

Trung tâm TCĐLCL tỉnh Bình Dương được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn 4 chuẩn đo lường, kiểm định được 32 loại phương tiện đo và chứng nhận đăng ký hiệu chuẩn 33 phương tiện đo các loại; đăng ký hoạt động thử nghiệm sản phẩm điện, điện tử và 10 sản phẩm vật liệu xây dựng; được chỉ định đánh giá sự phù hợp 7 sản phẩm điện, điện tử, 1 sản phẩm thép vằn và thép tròn trơn.

Phòng thí nghiệm của Trung tâm được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA) chứng nhận phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017. Trung tâm luôn duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, tạo sự tin tưởng đối với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Trung tâm được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh hàng năm với số lượng trên 10.000 công tơ điện/ năm. Tổng số lượng phương tiện đo được kiểm định, hiệu chuẩn hàng năm trên 35.000 phương tiện; số lượng thử nghiệm trên 700 mẫu.

Với số lượng kiểm định hàng năm, Trung tâm bảo đảm nhu cầu đo lường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, góp phần nâng cao giá trị dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Trung tâm đã cử nhân viên tham gia các đoàn thanh, kiểm tra của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khi có yêu cầu với vai trò hỗ trợ kỹ thuật; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người tiêu dùng trong việc sử dụng các hàng hóa có nguy cơ độc hại, đặc biệt là trẻ em.

Hoạt động này còn góp phần xử lý kịp thời tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường, chống lại các hành vi tiêu cực, gian lận thương mại, những việc làm không đúng do người sản xuất, kinh doanh chạy theo lợi nhuận. Tính đến nay, Trung tâm đã cử chuyên gia kỹ thuật đánh giá kỹ thuật công nhận khả năng kiểm định, hiệu chuẩn cho hơn 20 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn trong và ngoài tỉnh.

Theo Phương An: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: