Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ

29/07/2015

Tên thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ


Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc (Số 42- Đường Nguyễn Chí Thanh- Phường Đống Đa- Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc (Số 42- Đường Nguyễn Chí Thanh- Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc


Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  -  Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (theo mẫu)

   - Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải (theo mẫu)

   - Danh mục lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển, tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển (theo mẫu)

  - Bản cam kết của doanh nghiệp (theo mẫu)

  - Lệnh điều động vận chuyển (đối với giấy phép cho vận chuyển nhiều chuyến hàng, nhiều loại hàng nguy hiểm) (theo mẫu)

    - Phiếu an toàn hóa chất quy định tại khoản 4 Điều 3 (Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010)

    -Bản sao hợp lệ thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện, người áp tải

  - Bản sao hợp lệ giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện phù hợp với phương tiện vận chuyển

  - Bảo sao hợp lệ giấy đăng ký phương tiện vận chuyển kèm theo giấy chứng nhận kiểm định phương tiện vận chuyển

  - Bảo sao hợp lệ giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm cần vận chuyển.

2. Số lượng hồ sơ:    02 (bộ)Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ


Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không


Đối tượng thực hiện - Cá nhân - Tổ chức


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận


Lệ phí Không


Tên mẫu đơn, tờ khai

-Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (Phụ lục I)

-Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải (Phụ lục II )

- Danh mục lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển, tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển (Phụ lục III)

  - Bản cam kết của doanh nghiệp (Phụ lục IV)

  - Lệnh điều động vận chuyển (đối với giấy phép cho vận chuyển nhiều chuyến hàng, nhiều loại hàng nguy hiểm) (Phụ lục V)

- Phiếu an toàn hóa chất quy định tại khoản 4 Điều 3

(Thông tư số 25/2010/TT- BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ)Yêu cầu thực hiện Không


Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

-Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

-Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND, ngày 13/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KHC&CN Vĩnh Phúc.

Các tin đã đưa ngày: