Các hoạt động sau giao hàng trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 (28/07/2016)

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

ISO 50001 được áp dụng thành công trong ngành cao su (28/07/2016)

Nhằm tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất, Công ty CP cao su Phước Hòa đã áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

BV Chợ Rẫy nhận chứng chỉ chất lượng ISO đầu tiên ở phía Nam (28/07/2016)

Ngày 26/7, BV Chợ Rẫy (TPHCM) làm lễ đón nhận chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012.

Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ trong ISO 9001:2015 (25/07/2016)

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Nhận biết và xác định nguồn gốc trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (25/07/2016)

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

HOẠT ĐỘNG TBT Ở VIỆT NAM - Kết quả, tồn tại và giải pháp (25/07/2016)

Hoạt động TBT của Việt Nam trong những năm qua đã có sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp, với sự trợ giúp của các tổ chức nước ngoài, sự nô lực của cộng đồng doanh nghiệp và đã đạt được những kết quả quan trọng như: hệ thống văn bản được hoàn thiện; hệ thống các cơ quan thực thi Hiệp định TBT được xác lập và duy trì; các tổ chức đánh giá sự phù hớp đáp ứng nhu cẩu của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và xuất, nhập khẩu hàng hóa cả về số lượng và năng lực... Tuy nhiên, hoạt động này cũng còn một số tồn tại cẩn được khắc phục trong thời gian tới.Thành tựu được ghi nhận

Thủ tướng ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm (20/07/2016)

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định số 87/2016 quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Áp dụng ISO 9000 và TQM như thế nào? (15/07/2016)

Theo các chuyên gia chất lượng của Nhật Bản thì ISO 9000 là mô hình quản lý chất lượng từ trên xuống dựa trên các hợp đồng và các nguyên tắc đề ra.

Những lưu ý quan trọng trong hàng rào kỹ thuật của TPP (11/07/2016)

Mặc dù các điều khoản đã được tích hợp nhưng hàng rào kỹ thuật TBT trong TPP được quy định chặt chẽ với tiêu chuẩn cao hơn.

Kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp trong ISO 9001:2015 (01/07/2016)

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.
Các tin đã đưa ngày: