Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (22/06/2016)

Chiều nay 21/6, Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tới thăm và chúc mừng Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chất lượng Việt Nam online (VietQ.vn) nhân 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thay đổi thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ trong ISO 9001:2015 (21/06/2016)

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Đầu vào của thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ trong ISO 9001:2015 (21/06/2016)

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ trong ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng suất chất lượng (06/06/2016)

Để năng suất chất lượng của tổ chức được nâng cao thì yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 cần được chú trọng.

Hỗ trợ nguồn lực trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 (02/06/2016)

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức khi thực hiện ISO 9001:2015 (01/06/2016)

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Xây dựng mới 2.000 tiêu chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2016-2020 (31/05/2016)

Chương trình 712 đặt mục tiêu, trong giai đoạn 2016-2020 xây dựng mới 2.000 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

Sự lãnh đạo và cam kết trong việc thực hiện tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 (31/05/2016)

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Tư duy dựa trên rủi ro trong ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng suất chất lượng (27/05/2016)

Tư duy dựa trên rủi ro trong ISO 9001:2015 là sự thiết yếu để đạt được tính hiệu lực hệ thống quản lý, nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp.

Nghị định 89 về nhãn hàng hóa sắp được sửa đổi (27/05/2016)

Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa vừa được tổ chức sáng nay 26/5 tại Hà Nội.
Các tin đã đưa ngày: