ISO 22301:2012: Giải pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp (07/04/2020)

Để ứng phó với các tình huống và rủi ro có thể xảy ra khi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID 19 chính là một kế hoạch kinh doanh liên tục được chuẩn bị tốt sẽ làm nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Giải pháp phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu hội nhập (07/04/2020)

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế cũng như xu hướng phát triển kinh tế xanh, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, các tiêu chuẩn cao được đặt ra, việc phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ở Việt Nam cần có các yêu cầu mới để đáp ứng sự phát triển bền vững.

Phát hiện hành vi tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng để đưa ra thị trường tiêu thụ (06/04/2020)

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã phát hiện 2 cơ sở có hành vi tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Áp dụng công cụ cải tiến giúp doanh nghiệp tăng năng suất tới 59% (06/04/2020)

Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đổi mới công nghệ và áp dụng công cụ cải tiến năng suất ở dây chuyền lắp ráp là Lean Six Sigma, giúp năng suất lao động của dây chuyền điểm tăng 59%.

Hài hòa tiêu chuẩn quốc tế: Thay đổi để hội nhập (03/04/2020)

Với hệ thống tiêu chuẩn quốc gia khá đầy đủ, hài hòa với chuẩn mực quốc tế, khu vực, làm cơ sở hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cao hơn, công tác xây dựng tiêu chuẩn sẽ phải thay đổi để thích ứng trong thời kỳ mới.

Phải báo cáo tiêu chuẩn phụ gia khi sản xuất, chế biến, pha chế khí (03/04/2020)

Thông tư 20/2019/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/3/2020.

Thức ăn chăn nuôi có 3 hình thức công bố hợp quy (31/03/2020)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Chuyên gia bàn về vai trò của Tiêu chuẩn quốc gia trong nâng cao chất lượng hàng Việt (31/03/2020)

Ngày 25/3, trên Chất lượng Việt Nam Online diễn ra tọa đàm trực tuyến về vai trò quan trọng của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đối với việc nâng cao chất lượng hàng hóa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

ISO 22367: Giảm nguy cơ sai sót trong các phòng thí nghiệm y tế (23/03/2020)

Độ tin cậy và chính xác luôn quan trọng đối với các phòng thí nghiệm sinh học y tế. Các quy trình quản lý rủi ro nghiêm ngặt là sự bảo vệ tốt nhất chống lại các lỗi và kết quả sai. Một tiêu chuẩn mực đáng tin cậy về quản lý rủi ro trong các phòng thí nghiệm sinh học y tế vừa được sửa đổi.

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia: Chuẩn mực quan trọng nâng tầm chất lượng hàng Việt (19/03/2020)

Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã lan tỏa ở khắp các lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế - xã hội.
Các tin đã đưa ngày: