Hàng Việt Nam chất lượng nhưng vẫn bị ‘bỏ rơi’ vì thiếu thương hiệu? (27/06/2017)

Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp (DN) Việt Nam có chất lượng tốt, giá thành hợp lí nhưng do chưa có thương hiệu nên chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Tổng cục TCĐLCL làm việc với Ban Hỗ trợ chính sách của APEC (22/06/2017)

Chiều ngày 16/6/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã đón tiếp và có buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Hỗ trợ chính sách của APEC.

Cách nào để các quốc gia ASEAN có thể hưởng lợi từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4? (12/06/2017)

Tác động của các cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) trước đều đã được ghi lại rõ ràng. Quay trở lại với cuộc CMCN đầu tiên, việc sản xuất đã chuyển từ các hộ gia đình đến các nhà máy mới. Với sự thay đổi này, một số kỹ năng được giữ nguyên, tuy nhiên phần lớn cần phải được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện làm việc mới. CMCN lần thứ hai và ba cũng có những biến chuyển tương tự. Mỗi cuộc CMCN đều đòi hỏi một sự thay đổi trong kỹ năng. Trong cuộc CMCN đang diễn ra ngày hôm nay - Công nghiệp 4.0, chúng ta lại một lần nữa chứng kiến xu hướng đó.

Nghị định 43 về nhãn hàng hóa: Tháo gỡ cho doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng (07/06/2017)

Nghị định mới về nhãn hàng hóa có nhiều điểm mới tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp đồng thời cũng có những quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cốt lõi trong xây dựng thành phố thông minh (07/06/2017)

“Trong xây dựng đô thị thông minh, người dân đóng vai trò trung tâm, vừa là người thụ hưởng nhưng cũng là người đóng góp xây dựng, phát triển dịch vụ, thông qua việc sử dụng, phản hồi thông tin cho dịch vụ đó. Đây chính là sự hợp tác công tư, là chỉ dấu về một xã hội tiến bộ".

Đường Quảng Ngãi cập nhật ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 (06/06/2017)

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đang tiến hành việc phiên bản mới ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Siết chặt khâu sản xuất, bài toán chất lượng mũ bảo hiểm sẽ được khơi thông (06/06/2017)

Theo đánh giá của WHO tại Việt Nam, 90% người tham gia giao thông đội mũ thế nhưng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm (MBH) rởm, giả mạo MBH và mũ không đạt chất lượng ngày càng tăng, đặc biệt ở các thành phố lớn.

Một số hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 5 tháng đầu năm 2017 (06/06/2017)

Thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, ngày 08 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật và Tiết kiệm năng lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc thành Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

Thiết lập chính sách ứng phó với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 về đo lường (29/05/2017)

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa về đo lường và sự phát triển nhanh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi nhiều cơ sở hạ tầng trong xã hội cần phải đổi mới, trong đó có cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia.

Ban hành Thông tư sửa đổi QCVN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (29/05/2017)

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi 1:2017QCVN1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.
Các tin đã đưa ngày: