Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ chạm mốc 24 nghìn trong 6 tháng

22/06/2018

Đó là thông tin được Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Đinh Hữu Phí chia sẻ tại Tọa đàm về công tác thông tin, truyền thông về SHTT ngày 19/6, tại Hà Nội.

Hơn 24 nghìn đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ - ảnh 1

Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí tại buổi tọa đàm 

Tính đến hết ngày 31/5/2018, Cục SHTT đã tiếp nhận 41.979 đơn các loại, trong đó: 24.126 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm: 2.355 đơn sáng chế; 184 đơn giải pháp hữu ích; 1.148 đơn kiểu dáng công nghiệp; 18.811 đơn đăng ký nhãn hiệu trong đó 17.663 đơn quốc gia và 2.769 đơn quốc tế thông qua Hệ thống Madrid; 02 đơn chỉ dẫn địa lý; 5 đơn thiết kế bố trí mạch tích hợp và 17.853 đơn khác, trong đó có 74 đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam, trong đó 4 đơn sáng chế, 70 đơn nhãn hiệu.

Cục đã xử lý được 30.599 đơn các loại, trong đó có 16.094 đơn đăng ký xác lập quyền, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm: Chấp nhận bảo hộ cho 10.746 đối tượng SHCN, trong đó chấp nhận bảo hộ 887 sáng chế; 109 giải pháp hữu ích; 822 kiểu dáng công nghiệp; 10.922 đơn nhãn hiệu, trong đó 8.779 đơn quốc gia và 2.143 đơn quốc tế thông qua Hệ thống Madrid; 6 Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý và chấp nhận bảo hộ. Từ chối bảo hộ 3.348 đối tượng SHCN, trong đó có 626 nhãn hiệu đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam và xử lý được 14.505 đơn khác, trong đó thẩm định hình thức 45 đơn đăng ký quốc tế nguồn gốc Việt Nam, bao gồm 4 đơn sáng chế và 41 đơn nhãn hiệu.

Cục đã chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ cho 11.400 đối tượng SHCN, bao gồm 1.201 Bằng độc quyền sáng chế, 138 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 1150 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (KDCN), 8.905 Giấy chứng nhận cho 6.762 nhãn hiệu quốc gia và 2.143 đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid; 6 Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Theo Cục trưởng Đinh Hữu Phí, mặc dù đã nỗ lực, tuy nhiên Cục cũng đang đứng trước những khó khăn trong đó nổi bật là tình trạng tồn đơn SHCN. Một trong số các nguyên nhân của tình trạng trên được cho là lượng đơn SHCN nộp vào Cục ngày càng tăng trong khi các điều kiện cần thiết để xử lý đơn chưa được cải thiện.

"Tình trạng đơn dồn đơn trong nhiều năm dẫn đến lượng đơn tồn ngày càng tăng", ông Phí chia sẻ.

Theo Bảo Anh: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: