Danh sách sáng kiến cấp tỉnh được công nhận năm 2018 (lĩnh vực giáo dục và đào tạo)

22/06/2018

Danh sách sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2018:

1. Các nội dung về sáng kiến được lưu giữ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.  Các tập thể, cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, áp dụng vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0982.261.147)

2.  Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung. Bởi vậy, Quyết định công nhận sáng kiến, Giấy Chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh  đang chờ UBND tỉnh ban hành. Các tác giả sáng kiến có trong danh sách trên cần Giấy xác nhận đạt sáng kiến cấp tỉnh, vui lòng liên hệ với phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

Địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0982.261.147.

Xem chi tiết Danh sách sáng kiến tại đây

Các tin đã đưa ngày: