Nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2021

21/06/2021

Xem nội dung tại đây:

1. Nghiên cứu phát triển Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (01/ĐAKHVP-2021)

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (01/ĐTKHVP-2021-2022)

3. Nghiên cứu, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (02/ĐAKHVP-2021)

4. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (02/ĐTKHVP-2021-2022)

5. Nghiên cứu phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035. (03/ĐAKHVP-2021)

6. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. (03/ĐAKHVP 2021-2022)

7. Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. (04/ĐAKHVP 2021)

8. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (04/ĐTKHVP 2021-2022)

9. Nghiên cứu phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (05/ĐAKHVP/2021)

10. Tăng cường quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc (05/ĐTKHVP-2021-2022)

11.  Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả các đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đã kết thúc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giải pháp trong thời gian tới (06/ĐTKHVP 2021-2022)

12. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (07/ĐTKHVP-2021-2022)

13. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (08/ĐTKHVP-2021-2022)

14. Nghiên cứu thực trạng nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin và đề xuất giải pháp xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc (09/ĐTKHVP-2021-2022)

15. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, áp dụng, sáng kiến, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học giúp phụ nữ tiến bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (10/ĐTKHVP-2021-2022)

16. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc kháng sinh tại Khoa sơ sinh của các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (11/ĐTKHVP-2021-2022)

17. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (12/ĐTKHVP-2021-2022)

18. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình hội nhập quốc tế (13/ĐTKHVP 2021-2022)

19. Nghiên cứu về hương ước ở Vĩnh Phúc từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX và đề xuất giải pháp xây dựng hương ước trên địa bàn của tỉnh trong giai đoạn hiện nay (14/ĐTKHVP 2021-2022)

20. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (15/ĐTKHVP 2021-2022)

21. Đánh giá hiệu quả của chương trình nha học đường và tác dụng của SDF trong điều trị sâu răng ở trẻ em, đề xuất giải pháp nhân rộng chương trình nha học đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (16/ĐTKHVP 2021-2022)

22. Nghiên cứu nâng cấp và ứng dụng Phần mềm Quản lý chỉ số đồng hồ tổng của các phương tiện đo xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/ĐTKHVP 2021-2022)

23. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ống nhòm cầm tay quan sát ngày đêm ứng dụng công nghệ trộn ảnh giữa camera độ nhạy cao với ảnh nhiệt có tích hợp đo xa Laser vào hoạt động trinh sát đặc nhiệm và cứu hộ cứu nạn tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. (18/ĐTKHVP 2021-2022)

24. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phục dựng lễ hội khai xuân cầu đinh xã Đức Bác, huyện Sông Lô. (19/ĐTKHVP 2021-2022)

25. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát mạng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn thông tin tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc. (20/ĐTKHVP 2021-2022)

26. Nghiên cứu, ứng dụng xây dựng, hoàn thiện mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho một số sản phẩm của tỉnh Vĩnh Phúc theo tiêu chí của Chương trình OCOP. (21/ĐTKHVP 2021-2023)

27. Nghiên cứu tiếp nhận và hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm Probio Livest - VP01 từ chủng giống gốc (Probio Livest-1) để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm tại tỉnh Vĩnh Phúc (22/ĐTKHVP 2021-2023)

28. Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm nano thảo dược trong sinh trưởng và miễn dịch đối với chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (23/ĐTKHVP 2021-2023)

29. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vào điều trị hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc (24/ĐTKHVP 2021-2023)

30. Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ứng dụng kỹ thuật điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn mạn tính bằng Laser nội mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (25/ĐTKHVP 2021-2023)

31. Nghiên cứu xây dựng mô hình tư vấn, xét nghiệm sàng lọc phòng bệnh Thalassemia tại các đơn vị y tế tuyến cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (26/ĐAKHVP/2021-2023)

32. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của sinh vật ngoại lai xâm hại và đề xuất giải pháp phòng ngừa, kiểm soát một số loài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (27/ĐTKHVP/2021-2023)

33. Nghiên cứu ứng dụng, hoàn thiện công nghệ tự đông hóa nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất nấm đùi gà tại công ty TNHH Nấm Phùng Gia và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (28/ĐTKHVP/2021-2023)

34. Nghiên cứu các giải pháp quản lý bệnh héo vàng lá chuối tại tỉnh Vĩnh Phúc (29/ĐTKHVP/2021-2023)

35. Nghiên cứu giải pháp sinh học trừ bệnh hại rễ gây chết cây Trà hoa vàng ở vùng Tam Đảo, Vĩnh Phúc (30/ĐTKHVP/2021-2023)

36. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý nhanh chất thải chăn nuôi gà bằng chế phẩm vi sinh - enzyme chịu nhiệt hoạt lực cao thành nguyên liệu an toàn cho sản xuất phân bón hữu cơ theo hướng công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc (31/ĐTKHVP/2021-2023)

37. Nghiên cứu ứng dụng, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm thịt gà chế biến trên quy mô nhỏ gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (32/ĐTKHVP/2021-2023)

38. Nghiên cứu, nhân rộng sáng kiến: “Một số giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc”. (33/ĐTKHVP - 2021)

39. Nghiên cứu, nhân rộng sáng kiến: “Mô hình trường học gắn kết với cộng đồng”. (34/ĐTKHVP-2021)

40. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và chế biến cây dược liệu giảo cổ lam 5 lá và cà gai leo ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra dòng sản phẩm dược liệu có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Vĩnh Phúc. (35/ĐTKHVP/2021-2024)

Các tin đã đưa ngày: