Nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2020

27/10/2020

1. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (01/ĐTKHVP-2020)

2. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc (02/ĐTKHVP-2020)

3. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, án hành chính của Viện kiểm sát nhân dân ở Vĩnh Phúc giai đoạn hiện nay (03/ĐTKHVP-2020)

4. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (04/ĐTKHVP-2020)

5. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV (05/ĐTKHVP-2020)

6. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc (06/ĐTKHVP/2020-2021)

7. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (07/ĐTKHVP-2020)

8. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (08/ĐTKHVP-2020)

9. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương tiện đo tại các cửa hàng kính thuốc và các cơ sở khám mắt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (09/ĐTKHVP-2020)

10. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (10/ĐTKHVP-2020)

11. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước thông qua công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.( 11/ĐTKHVP-2020) 

12. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nhằm phát huy nguồn lực thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.(12/ĐTKHVP-2020)

13. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ công chức tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.(13/ĐTKHVP-2020)

14. Xây dựng và phát triển thương hiệu ngành du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.(14/ĐTKHVP/2020-2021)

15. Thực trạng và những giải pháp bảo tồn Lễ cấp sắc của người Dao quần chẹt Vĩnh Phúc.(15/ĐTKHVP-2020)

16. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. (16/ĐTKHVP/2020-2021)

17. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật dao động xung ký để thăm dò chức năng hô hấp trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (17/ĐTKHVP/2020-2021)

18. Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phẫu thuật cầm máu bằng can thiệp nội mạch trong điều trị bệnh nhân chảy máu cấp cứu dưới hướng dẫn của máy chụp mạch máu số hoá xoá nền (18/HĐ-ĐTKHVP/2020-2022)

19. Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm bằng máy Holmium Laser Sphinx 100W (19/ĐTKHVP/2020-2022)

20. Nghiên cứu, xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học để nâng cao giá trị cho sản phẩm sữa tươi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (20/HĐ-ĐTKHVP/2020-2022)

21. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào và công nghệ khí canh, trồng thử nghiệm Su su Tam Đảo phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Vĩnh Phúc (21/ĐTKHVP/2020-2021)

22. Nghiên cứu các giống cỏ Alfalfa nguồn gốc nhập nội phù hợp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sữa cho đàn bò trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (22/ĐTKHVP/2020-2021)

23. Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện sản phẩm thức ăn sinh học thảo dược cho gà thịt thương phẩm (24/ĐTKHVP/2020-2021)

24. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu "Spodoptera frugiperda" hại ngô tại tỉnh Vĩnh Phúc (25/ĐTKHVP/2020-2021)

25. Nghiên cứu, xây dựng mô hình thâm canh giống Táo 05 nhằm phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (26/ĐTKHVP/2020-2022)

26. Nghiên cứu tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh, chế biến Trám đen (27/ĐTKHVP/2020-2022)

27. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng toàn diện để đánh giá phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (28/ĐTKHVP/2020-2021)

28. Nghiên cứu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc theo hướng hiện đại (30/ĐTKHVP/2020-2022)

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: