Nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2019

24/10/2019

1. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập và đời sống (phúc lợi) nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 (01/ĐTKHVP-2019)

2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề suất các giải pháp nâng cao chất nượng nước ăn uống, sinh hoạt khai thác tự nhiên tại một số vùng chưa có chương trình nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (02/ĐTKHVP-2019).

3. Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của nhân dân trong hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân cấp cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn hiện nay (03/ĐTKHVP-2019)

4. Thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo quy định của Trung ương và của tỉnh Vĩnh Phúc (04/ ĐTKHVP-2019)

5. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, liên kết, xúc tiến chuyển giao thương mại trên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc (05/ĐTKHVP-2019)

6. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về kiểm soát chi phí quản lý dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (06/ĐTKHVP-2019)

7. Tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc (07/ĐTKHVP-2019)  

8. Thực trạng giải quyết, xét xử tranh chấp quyền sử dụng đất liên quan đến yêu cầu hủy quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Vĩnh Phúc (08/ĐTKHVP-2019)

9. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay (09/ĐTKHVP-2019)

10. Nghiên cứu xây dựng và đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả toàn soạn điện tử hội tụ trong hoạt động thông tin tuyên truyền báo chí trong giai đoạn hiện nay (10/ĐTKHVP-2019)

11. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ trọng án giết người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay (11/ĐTKHVP-2019)

12. Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm soát nhân dân trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính ở Vĩnh Phúc hiện nay (12/ĐTKHVP-2019)

13. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (13/ĐTKHVP - 2019)

14.Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (14/ĐTKHVP-2019)

15. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (15/ĐTKHVP-2019)

16. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ban Dân vận cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay (16/ĐTKHVP-2019)

17. Doanh nghiệp tư nhân trong nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc: Thực trạng và giải pháp (17/ĐTKHVP-2019)

18.Giải pháp nâng cao hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc kháng sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (18/ĐTKHVP-2019)

19.Đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm hàng hóa ở một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (19/ĐTKHVP-2019)

20. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp trong nước và đầu tư trược tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 (20/ĐTKHVP-2019)

22. Nghiên cứu xác định một số giống Sen phù hợp với vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (22/ĐTKHVP-2019)

23.Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế, điều kiện đặc thù và đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của các địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc (23/ĐTKHVP-2019)

24. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tuần hoàn khép kín Aquaponics (hệ thống kết hợp trông cây theo phương pháp thủy canh kết hợp với nuôi thủy sản trong môi trường cộng sinh) hướng tới phát triển nông nghiệp hữu cơ an toàn trên địa bàn Vĩnh Phúc (24/ĐTKHVP-2019)

25. Nghiên cứu sản xuất thử một số giống Nho đen siêu ngọt Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  (25/ĐTKHVP-2019)

27. Ứng dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo giống bò mới: Blonde và Wagyu với đàn bò cái nền lai Zebu nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (27/ĐTKHVP-2019)

28. Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (28/ĐTKHVP-2019)

29. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng Vĩnh Phúc trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương (29/ĐTKHVP-2019)

30. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT để xây dựng mô hình trang trại chăc nuôi thông minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (30/ĐTKHVP-2019)

31. Nghiên cứu công thức pha chế và ứng dụng chế phẩm (thuốc) đa dụng phòng trừ dịch ruồi vàng hại quả ổi đài loan, bệnh nấm mốc, giám quả bưởi diễn tại tỉnh Vĩnh Phúc (31/ĐTKHVP-2019)

33. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hành vi ăn uống lành mạnh ở trẻ em tiểu học béo phì tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018-2019 (33/ĐTKHVP-2019)

34. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất và đánh giá tác dụng điều trị của bài thuốc viên “Khang dương VP” trên bệnh nhân suy giảm sinh lý nam tại Bệnh viện y dược cổ truyền Vĩnh Phúc (34/ĐTKHVP-2019)

35. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (35/ĐTKHVP-2019)

36. Đánh giá tác dụng của lọc máu hấp phụ bằng quả lọc Resin HA330 kết hợp lọc máu liên tục trong điều trị sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (36/ĐTKHVP-2019)

37. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật triệt căn ung thư dạ dày bằng dao siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 - 2020 (37/ĐTKHVP-2019)

38. Thực trạng xây dựng nông thôn mới và giải pháp duy trì, nâng cao tiêu chí, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 (38/ĐTKHVP-2019)

Các tin đã đưa ngày: