Sức mạnh diệu kỳ của “khoán chui" (10/10/2017)

Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc (10/10/1917-10/10/2017), người dân Vĩnh Phúc nhớ tới ông với tấm lòng thành kính, trân trọng, tự hào và biết ơn, bởi ông là người đi trước thời gian, cha đẻ của “khoán hộ” - hướng đi tích cực trong việc tìm cách làm mới, quản lý mới đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn – một trong những cơ sở để Đảng ta đề ra Chỉ thị 100 và Nghị quyết 10 làm thay đổi căn bản nền kinh tế nông nghiệp cả nước.

Phát huy tư duy đổi mới của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân (29/09/2017)

Sau 29 năm hợp nhất, tháng 11/1996 Quốc hội khoá IX (kỳ họp thứ 10) đã ra Nghị quyết tách tỉnh Vĩnh Phú thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997.

Vài nét về quá trình hình thành tư duy đổi mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc (29/09/2017)

Vào đầu những năm 60 của thế kỷ XX, tình hình sản xuất nông nghiệp miền Bắc nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, sản xuất trong các hợp tác xã phát triển chậm, thậm chí có mặt giảm sút. Có nhiều nguyên nhân, trong đó việc áp dụng cơ chế tập trung bao cấp đối với hợp tác xã, làm cho nông dân không tha thiết với đồng ruộng, sản xuất theo kiểu đối phó, năng suất thấp, hiện tượng “dong công, phóng điểm” diễn ra khá phổ biến, đời sống nhân dân gặp khó khăn, thiếu đói diễn ra thường xuyên.

Vài nét về tiểu sử đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc (29/09/2017)

Vào cuối những năm 60 của thế kỷ XX, chủ trương “Khoán hộ” của tỉnh Vĩnh Phúc, đứng đầu là đồng chí Kim Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy là một hướng đi tích cực trong việc tìm cách làm mới, quản lý mới, nhằm đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Đây là quá trình đổi mới tư duy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Vĩnh Phúc ghi đậm dấu ấn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, là những đóng góp quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn, một trong những cơ sở để Trung ương tham khảo, nghiên cứu, hoạch định đường lối đổi mới trong nông nghiệp sau này.

Những quan điểm đổi mới về một số vấn đề quản lý lao động trong hợp tác xã nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TU (28/09/2017)

Ngày 10/9/1966, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TU “Về một số vấn đề về quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã hiện nay”. Cốt lõi của Nghị quyết là đổi mới cơ chế quản lý trong hợp tác xã nông nghiệp, nhằm tạo ra động lực trong sản xuất để nâng cao năng xuất lao động, cải thiện đời sống nhân dân và đáp ứng yêu cầu đóng góp với nhà nước.

Sự ra đời của chính sách “tam nông” trên quê hương Vĩnh Phúc (28/09/2017)

Trong thế kỷ XX, Vĩnh Phúc đã được các địa phương trong cả nước biết tới là nơi khởi nguồn của đổi mới tư duy quản lý kinh tế nông nghiệp - nông thôn, với phương pháp "Khoán hộ" táo bạo vào cuối những năm 60 và cuối những năm 70 của thế kỷ XX

Vĩnh Phúc phát huy tư duy đổi mới về nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân của đồng chí Kim Ngọc (28/09/2017)

Phát huy tư duy đổi mới của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân, trải qua từng giai đoạn lịch sử, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc luôn thấm nhuần, vận dụng tư duy đổi mới đó vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để ban hành những chủ trương, chính sách và biện pháp tổ chức thực hiện nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân và đã đạt được những thành tựu quan trọng.
Các tin đã đưa ngày: