Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

01/11/2019

Nghiên cứu xây dựng WEBGIS thông tin dữ liệu bản đồ chất lượng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (2/ĐTKHVP-2018)

Nghiên cứu, xây dựng quy trình trồng trọt sản xuất hữu cơ có ứng dụng công nghệ cao trên cây dưa vàng, cây dưa chuột và cây cà chua (5/ĐTKHVP-2018)

Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (07/ĐTKHVP-2018)

Nghiên cứu giải pháp hình thành kỹ năng sống cho học sinh THCS tại thành phố Vĩnh Yên (10/ĐTKHVP-2018)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho đô thị tỉnh Vĩnh Phúc (ứng dụng cho thành phố Vĩnh Yên) (15/ĐTKHVP-2018)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2018-2022 (20/ĐTKHVP-2018)

Nghiên cứu đề xuất chính sách tạo việc làm cho người dân vùng bị thu hẹp đất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (25/ĐTKHVP-2018)

Ứng dụng cộng nghệ thụ tinh nhân tạo để phát triển đàn trâu Murrah tại Vĩnh Phúc (38/ĐTKHVP-2018)

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành hồ chứa nhằm hỗ trợ công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi và phòng, chống lụt bão lưu vực sông Phan - Cà Lồ tỉnh Vĩnh Phúc (42/ĐTKHVP-2018)

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, độc tính cấp và đề xuất  biện pháp dự phòng, cấp cứu và điều trị ngộ độc một số loài thực vật độc, nấm độc thường gặp tại tỉnh Vĩnh Phúc (46/ĐTKHVP-2018)

 

Các tin đã đưa ngày: