Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

13/01/2022

Ngày 13/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng lớn, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan; tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản viên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ.

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cả hệ thống chính trị giảm hơn 762.800 biên chế. Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành. Qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm, chú trọng chỉ đạo. Tính đến 30/6/2021, toàn Đảng kết nạp được gần 56.400 đảng viên mới, tăng 3,11% so với cùng kỳ năm 2020. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu cấp ủy chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên với nhiều giải pháp sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được. Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, đồng chí đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tập trung triển khai Chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ: Khẩn trương xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 theo Quy định số 50 của Bộ Chính trị; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Tham mưu bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng. Tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đối với công tác xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21 tại hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương khóa XIII: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường công tác KTGS, kỷ luật Đảng; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 32 tập thể và 69 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Theo Hoàng Nga: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: