Hội nghị góp ý Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương khóa XI

14/11/2021

Chiều 14/11, Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành khu vực miền Bắc góp ý kiến vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Phát biểu đề dẫn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế, bất cập, vì vậy, Ban Bí thư đã thành lập Ban chỉ đạo để tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết quan trọng này.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Theo đồng chí Trần Tuấn Anh, đến nay, công tác chuẩn bị tổng kết được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, khoa học; nghiên cứu, chắt lọc, tổng hợp nội dung tổng kết ở các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương; lấy ý kiến của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành có tâm huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai; nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới; tham vấn các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức quốc tế có uy tín...Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào 19 nhóm vấn đề đang còn nhiều ý kiến khác nhau và 9 vấn đề còn tồn tại, kéo dài, chủ yếu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác quản lý, chuyển đổi, sử dụng đất nông- lâm trường, đất tín ngưỡng tôn giáo, đất tranh chấp; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực trạng, hiệu quả, các bất cập trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai…

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực miền Bắc nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo tổng kết; khẳng định và làm rõ hơn nội hàm của sở hữu toàn dân về đất đai, nội hàm Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai; làm rõ thêm những nội dung để bảo đảm sở hữu toàn dân có thể vận hành hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đề nghị Trung ương tiếp tục cho thuê đất, giao đất theo cả 2 hình thức là đấu giá và đấu thầu phù hợp với quy định của Luật Đầu tư; mở rộng đối tượng cho thuê đất. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn trong việc xác định giá đất, có quy định, chế tài đủ mạnh để thu hồi hoặc gia hạn đối với các dự án đã giao đất quá 24 tháng nhưng chủ đầu tư không triển khai dự án. Nới lỏng và tiến tới bỏ quy định về thời hạn công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp với các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Có cơ chế giao, cho thuê đất phù hợp đối với diện tích đất các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, trụ sở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp đã di dời ra khỏi trung tâm các đô thị lớn để xây dựng các công trình công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nới lỏng các quy định giao đất, cho thuê đất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất ở, đất sản xuất.

Lãnh đạo một số địa phương đề nghị Trung ương nghiên cứu, cho phép nhà đầu tư thực hiện trả tiền thuê đất 1 lần hoặc theo từng năm; đẩy mạnh việc phân cấp xây dựng khung giá đất cho các địa phương; có nghị quyết mới hoặc nghị quyết riêng về công tác quản lý đất xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo; có chế tài, nghị định riêng để xử lý các vi phạm trong công tác quản lý, chuyển đổi đất nông, lâm trường; cho phép chính quyền địa phương cấp tỉnh tự rà soát, điều chỉnh, vận dụng quy định của pháp luật để xử lý các vướng mắc về đất đai sau kết luận thanh tra, kiểm tra…

Tiếp thu, đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của các địa phương, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tổ biên tập nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu tối đa những đề xuất, kiến nghị được đưa ra, nhất là về những vấn đề còn có ý kiến băn khoăn và khác nhau; hoàn thiện báo cáo tổng kết để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, trên cơ sở tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc, những vấn đề quan trọng nhất, chính yếu nhất, thiết thực nhất, tổ biên tập cần đưa ra các giải pháp, nhất là những giải pháp mang tính đột phá nhằm giảm tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến đất đai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất; giải phóng tối đa, khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đại hội Đảng XIII đã đề ra.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: