Cần có quy định chặt chẽ hơn, điều chỉnh linh hoạt hơn, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

22/10/2021

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/10, Quốc hội đã nghe một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và tiến hành thảo luận tại tổ.

Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Đ/c Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Thảo luận tại tổ về nội dung này, các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản thống nhất với các nội dung, dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho các địa phương này và cho rằng, việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế để thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm tạo cơ chế huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy các địa phương phát huy lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và vững chắc hơn.

Đi sâu vào phân tích từng nghị quyết, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nội dung tổ chức bộ máy biên chế của tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2045; điều chỉnh, bổ sung từ ngữ tại nội dung đối tượng áp dụng ở Điều 2 của dự thảo nghị quyết.

Đối với Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, các đại biểu đề nghị cân nhắc việc phân cấp cho UBND thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị. Đồng thời, làm rõ việc chậm trễ, khó khăn trong điều chỉnh quy hoạch đang làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là do quy định của Luật Quy hoạch hay do tổ chức thực hiện, từ đó có giải pháp khắc phục phù hợp.

Đối với Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghệ An, các đại biểu đều cho rằng đây là các tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch nhưng chưa khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tiềm năng này.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục nghe các báo cáo, báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019 - 2020.

Thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, ngành Bảo hiểm xã hội đã có nhiều nỗ lực để gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuy nhiên, tính bền vững, ổn định của chính sách chưa cao, cần có những quy định chặt chẽ hơn, quyền lợi của người tham gia cần có sự điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Chính phủ một nội dung: Bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành, cả chuyên ngành đóng và thanh tra chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho ngành Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điều 14 theo hướng quy định công đoàn cấp trên cơ sở được quyền khởi kiện đơn vị nợ bảo hiểm xã hội và không cần người lao động phải ủy quyền khi thấy quyền lợi của người lao động bị xâm phạm; nghiên cứu bổ sung các chế độ thai sản, ốm đau đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện để tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia.

Về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019 – 2020, Đoàn đề nghị thành lập đoàn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 30 để thấy rõ hiệu quả cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cùng với đó, cần đưa ra dự báo về tỷ lệ người đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian tới nhằm chủ động, giảm bớt những khó khăn cho quỹ. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài và thu hồi các khoản đã chi sai; tổ chức công đoàn cơ sở tiếp tục tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo Bích Phượng: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: