Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19

22/10/2021

Ngày 21/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành thời gian thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì chương trình thảo luận tổ

Tại phiên thảo luận buổi sáng, các đại biểu đều khẳng định: Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những kết quả quan trọng mà đất nước đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội đã thể hiện rõ nét nỗ lực và sự sáng tạo, linh hoạt của Quốc hội, Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng thể chế kinh tế và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh của đất nước. Tuy nhiên, Chính phủ cần đánh giá sâu hơn các vấn đề bất cập trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là những tác động của đại dịch đến kinh tế, an sinh xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, cần làm rõ nguyên nhân 4/12 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra; tiếp tục đề ra những giải pháp hữu hiệu mang tính đột phá hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tái sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh; có kế hoạch đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người lao động trong quá trình tìm việc, chuyển đổi nghề, giảm sức ép cho các địa phương trước làn sóng người lao động trở về quê ngày một đông do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện việc lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Quy hoạch. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch, mốc thời gian cụ thể hoàn thành, kịp thời đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển của thời kỳ mới.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Chính phủ, các đại biểu đề nghị Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong phòng chống dịch, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời, hiệu quả kể cả trong trường hợp dịch bệnh còn kéo dài với những biến thể nguy hiểm hơn. Xây dựng lộ trình, giải pháp có tính nhất quán, tổng thể nhằm phục hồi kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, giữ vững thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, khẩn trương rà soát, nghiên cứu có thêm các chính sách an sinh xã hội kịp thời hỗ trợ các đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng từ đại dịch, đặc biệt là trẻ em mồ côi cha mẹ, người thân do đại dịch; xem xét lại một số chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc… trong bối cảnh đất nước vẫn chịu tác động của đại dịch Covid-19. Đồng thời, tăng nguồn ngân sách Nhà nước bố trí hằng năm cho lĩnh vực y tế; nghiên cứu đưa vắc xin phòng Covid-19 vào chương trình tiêm chủng quốc gia và đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên toàn quốc.

Buổi chiều, sau khi nghe các thành viên Chính phủ trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục thảo luận tại tổ về 2 dự án luật này.

Đối với dự thảo dự án Luật Cảnh sát cơ động, các đại biểu khẳng định, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, để bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân, việc vận hành Luật Cảnh sát cơ động là cần thiết. Các đại biểu đề nghị rà soát, chỉnh sửa, thay thế một số từ, cụm từ bảo đảm nội dung trong luật được thể hiện rõ ràng và phù hợp, nên có một điều khoản viện dẫn đến các quy định tương ứng trong Luật Công an nhân dân để bảo đảm thống nhất giữa các luật.

Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đại biểu cho rằng luật có vai trò rất quan trọng trong việc tạo động lực, môi trường thuận lợi để khai thông hoạt động sáng tạo, thích ứng với sự vận động, phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần đạt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ, cải thiện vượt bậc các chỉ số về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Chính vì vậy, trong dự thảo luật cần bổ sung các quy định thể hiện việc chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong việc xác lập văn bằng bảo hộ, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu phát triển và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, Ban soạn thảo nên xem xét quy định một chương riêng về quản lý Nhà nước, nhất là nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành bảo đảm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ; không thu hẹp phạm vi xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Theo Bích Phượng: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: