Việt Nam coi phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân

13/10/2021

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai tại lễ mít tinh hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN quản lý thiên tai được tổ chức sáng 13/10. Ngoài điểm cầu chính tại Hà Nội, sự kiện được kết nối trực tuyến tới hơn 200 điểm cầu trong nước và quốc tế.

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được bắt đầu vào năm 1989 do Đại hội đồng Liên hợp quốc khởi xướng để thúc đẩy văn hóa toàn cầu nhận thức về giảm thiểu rủi ro thiên tai. Từ năm 2009, ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được tổ chức cố định vào ngày 13/10 hằng năm. ASEAN cũng lấy ngày này để kỷ niệm ngày quản lý thiên tai tại ASEAN.

Với chủ đề “ Hợp tác để cùng nhau vượt mọi thách thức”, ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2021 khẳng định sự quyết tâm của Việt Nam trong việc đoàn kết, hưởng ứng cùng các quốc gia, các cơ quan Liên hợp quốc và ASEAN, các tổ chức quốc tế để thúc đẩy nhận thức toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả hơn nữa với thiên tai, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân trong thiên tai.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định: Chính phủ Việt Nam luôn xác định phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, đời sống và tài sản của nhân dân. Trong đó, trọng tâm là tập trung nâng cao năng lực, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, ứng phó với thiên tai từ Trung ương đến cơ sở; từng bước kiện toàn lực lượng phòng chống thiên tai; lồng ghép nội dung, chương trình phòng chống thiên tai trong kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương. Đồng thời, ưu tiên bố trí đầu tư, củng cố các công trình, cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, ứng dụng khoa học công nghệ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội trong khắc phục hậu quả, xây dựng và ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân sau thiên tai.

Tuy nhiên, trong khi công tác phòng chống thiên tai đang còn nhiều hạn chế, nhất là dự báo, cảnh báo, về nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, về lực lượng, về ứng dụng khoa học kỹ thuật, về khắc phục hậu quả, phục hồi sau thiên tai, bên cạnh nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành mong muốn các quốc gia, các tổ chức, bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để Việt Nam sớm tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến, hỗ trợ nguồn lực để kịp thời ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Lê Văn Thành cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết về hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tổ chức quốc tế thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, cứu trợ, giúp đỡ Việt Nam trong phòng chống thiên tai; bảo đảm mọi sự hỗ trợ sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng địa điểm và đối tượng.

Tại lễ kỷ niệm, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra mắt Quỹ Phòng chống thiên tai Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý với phương châm phi lợi nhuận, công khai, minh bạch, hiệu quả, hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hiện Quỹ đã tiếp nhận ủng hộ và cam kết ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo Bích Phượng: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: