Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành làm việc với các tổ chức hội

08/10/2021

Có buổi làm việc với các tổ chức hội sáng 8/10 nghe báo cáo kết quả hoạt động và những đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của các hội trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: “Các tổ chức hội luôn là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội”. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức hội.

Hiện toàn tỉnh có 1.184 tổ chức hội, trong đó cấp tỉnh có 65 hội, cấp huyện 122 hội và cấp xã 997 hội. Những năm qua, các tổ chức hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động. Đặc biệt, các hội đã tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo các hội đặc thù đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, bổ sung biên chế cho các hội; đầu tư kinh phí sửa chữa trụ sở các hội, kinh phí mua sắm các trang thiết bị phục vụ hoạt động. Cùng với đó, có các giải pháp khắc phục sự quản lý chồng chéo sau khi giao 24 tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện cho một số cơ quan, tổ chức quản lý; sớm có hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ kinh phí đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại tổ chức hội có tính chất đặc thù…

Đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, các tổ chức hội luôn là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, để các tổ chức hội phát triển, phát huy tốt vai trò, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, phân loại rõ ràng các tổ chức hội, chức năng, nhiệm vụ của từng hội, trách sự chồng chéo trong công tác quản lý; kịp thời giải quyết các bất cập, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, rà soát, phân loại các tổ chức hội; hoàn thiện báo cáo và có những đề xuất cụ thể trong công tác quản lý bộ máy, biên chế hoạt động của các hội đặc thù để UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy, nhất là có đề xuất BTV Tỉnh ủy phân công các ban Đảng của Tỉnh ủy theo dõi hoạt động các tổ chức hội. Cùng với đó, rà soát các tổ chức hội chưa thành lập tổ chức đảng, đoàn theo quy định; có các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng các tiêu chí để giao chỉ tiêu biến chế cho các hội. Sở Tài chính nghiên cứu kỹ Kết luận số 102, Kết luận số 158 của Bộ Chính trị liên quan đến kinh phí hoạt động của các tổ chức hội, kịp thời đề xuất UBND tỉnh cơ chế giao kinh phí cụ thể.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: