Ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Thường trực UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh

07/10/2021

Sáng 7/10, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Thường trực UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia ký kết hoạt động
giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Thường trực UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh

Quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh được ký kết gồm 3 chương, 22 điều nhằm quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, cách thức phối hợp để tổ chức, triển khai và giải quyết những công việc chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; đồng thời tăng cường mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phát triển, vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, qua hơn 4 năm thực hiện quy chế số 01 về công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Thường trực UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh, mối quan hệ, phối hợp công tác giữa các cơ quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Chất lượng các ý kiến tham gia vào các dự án Luật ngày càng nâng cao; các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đã thể chế hóa được quan điểm lãnh đạo của Tỉnh ủy, thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng. Hoạt động tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Hoạt động phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều đổi mới và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm dân chủ, công khai và đúng luật định. Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh được tăng cường theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đề nghị, sau lễ ký kết, các cơ quan chủ động, sáng tạo trên các lĩnh vực công tác để có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Định kỳ hằng năm tổ chức hội nghị liên tịch để kiểm điểm, đánh giá kết quả phối hợp và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của mỗi cơ quan theo quy chế mới.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: