Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên

07/10/2021

Sáng 7/10, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Xuyên, triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện, đặc biệt là đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (đất cũ) trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho 100% lãnh đạo UBND, cán bộ Địa chính - Môi trường các xã, thị trấn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương. Tổ chức niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ thủ tục hành chính tại cổng thông tin điện tử của huyện, bộ phận một cửa và trả kết quả tại trụ sở của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Từ tháng 1/2015 đến hết tháng 6/2021, Huyện ủy Bình Xuyên đã ban hành 2 thông báo; UBND huyện Bình Xuyên ban hành 2 kế hoạch, 30 văn bản, quyết định để triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Đến nay, huyện Bình Xuyên đã cấp hơn 4.200 hồ sơ, đạt 99,7% tổng số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  do Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bình Xuyên luân chuyển sang để thẩm định.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, nhiều hồ sơ còn phải trả đi, trả lại nhiều lần. 

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu và giải trình của huyện Bình Xuyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải ghi nhận những nỗ lực của huyện Bình Xuyên trong triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Phân tích, chỉ rõ thêm những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thời gian tới, huyện Bình Xuyên cần tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm chuyên môn quản lý đất đai đảm bảo đủ năng lực, trình độ, nhất là ở cấp xã, thị trấn. Cùng với đó, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, giải quyết, xử lý những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân.

Theo Nguyễn Khánh: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: