Chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

05/10/2021

Sáng 05/10, Tiểu ban nội dung, Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 họp triển khai nội dung nhiệm vụ diễn tập. Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập; Trưởng Tiểu ban nội dung; Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các thành viên Tiểu ban nội dung và lãnh đạo một số, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổ giúp việc Tiểu ban Nội dung đã tham mưu giúp Ban Tổ chức diễn tập xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập theo đúng quy định, đồng thời quán triệt, triển khai đồng bộ ở các cấp, ngành. Cùng với đó, chỉ đạo, triển khai các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp mình. Tham mưu Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập ban hành ý định về diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh và thành phố Phúc Yên năm 2021. Đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã xây dựng xong quyết tâm tác chiến phòng thủ (thuyết minh và bản đồ), các kế hoạch bảo đảm cho quyết tâm tác chiến phòng thủ. Hệ thống các văn kiện phục vụ luyện tập, diễn tập từ cấp tỉnh đến các sở, ban, ngành được triển khai bảo đảm kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban, các cơ quan liên quan thống nhất việc triển khai xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức luyện tập, diễn tập bảo đảm chặt chẽ.

Tập trung thảo luận tại hội nghị, cùng với chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị nội dung, nhất là xây dựng văn kiện phục vụ diễn tập, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp bảo đảm việc luyện tập để đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tiểu ban nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục quán triệt các văn bản của các cấp về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Tiểu ban nội dung cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác chuẩn bị, cử cán bộ phụ trách cùng với thành phố Phúc Yên triển khai tốt nhất các phần việc được giao; chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát kỹ văn kiện diễn tập, nhất là các văn kiện của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác luyện tập, diễn tập, bảo đảm an toàn, chất lượng. Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các ngành liên quan sớm bổ sung, hoàn thiện nội dung các văn kiện diễn tập theo đúng yêu cầu đặt ra, hoàn thiện căn cứ chiến đấu giả định tại thao trường, sẵn sàng thực hiện tốt lịch luyện tập.

Theo Lê Duyên: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: