Hội nghị lần thứ 9, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

22/09/2021

Chiều 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 9. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến ban hành các Nghị quyết và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các đề án về công tác cán bộ; Nghị quyết và Đề án về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021 – 2025; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Đề án luân chuyển cán bộ quản lý giai đoạn 2020 – 2025; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Quy định việc thí điểm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đánh giá người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bằng sản phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu kết luận

Cho ý kiến đối với các Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh liên quan tới công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, các quy định về công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo cán bộ giai đoạn 2020-2025, các đại biểu cho rằng từ thực tiễn hơn 24 năm kể từ khi tái lập, từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Phúc đã bứt phá mạnh mẽ, để có thành quả như ngày hôm nay có công lao rất lớn của đội ngũ cán bộ các cấp, ở các thời kỳ. Các đại biểu đã tập trung làm rõ điểm mạnh, điểm yếu; đánh giá các khâu đột phá trong công tác cán bộ, sắp xếp, bố trí cán bộ; chỉ ra vướng mắc, đề xuất, góp ý vào chính sách tạo động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó và tận tâm cống hiến với sự nghiệp phát triển tỉnh nhà.

Đối với Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực tế trong các nhiệm kỳ gần đây, Tỉnh ủy đã thực hiện việc luân chuyển cán bộ rất đa dạng, luân chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện xuống xã, từ tỉnh xuống xã; luân chuyển ngang giữa các địa phương, giữa các ngành để đào tạo cán bộ trẻ; luân chuyển gắn với điều động, bổ nhiệm cán bộ. Hầu hết cán bộ luân chuyển đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được bổ nhiệm ở vị trí cao hơn. Góp ý kiến vào Đề án này, các đại biểu đề nghị đánh giá hiệu quả luân chuyển đối với cán bộ và địa phương có cán bộ luân chuyển; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho cán bộ luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm, nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển và chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là chỉ ra những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, các đại biểu đã làm rõ một số vấn đề hiện nay đang tồn tại ở các cơ quan, đơn vị như số lượng cán bộ, công chức của các cơ quan đông nhưng thiếu nhân tố; tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu việt hỗ trợ cán bộ tự học, tự đào tạo nhưng cán bộ chưa thật sự “mặn mà”, phần lớn an phận với hiện tại,...

Đề án và dự thảo Nghị quyết nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2020-2025 là nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII xác định trong Chương trình công tác toàn khóa. Dự thảo Nghị quyết xác định 2 vấn đề lớn là tập trung nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới và công tác đảng viên, nhất là việc phát triển đảng viên mới. Thảo luận về Đề án và dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đã làm rõ những khó khăn, bất cập hiện nay trong việc duy trì hoạt động hiệu quả của các tổ chức đảng; việc chấp hành các quy chế, nghị quyết của cấp ủy; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ địa bàn dân cư; khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới và đề xuất giải pháp trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào nội dung các nghị quyết, đề án, quy định của các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Về sự cần thiết phải sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp với Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành và mối quan hệ phối hợp để đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đối với Nghị quyết và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các Đề án quy định về công tác cán bộ, Nghị quyết và Đề án về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua các Đề án và ban hành các Nghị quyết; ủy quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc hoàn thiện và ký ban hành, sớm triển khai tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống.

Về các đề án, quy định về công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nghiên cứu, xem xét về chế độ chính sách cho cán bộ luân chuyển; có chế tài đối với các cán bộ luân chuyển có tư tưởng “dĩ hòa vi quý” mà không tâm huyết, sâu sát với công việc được giao. Cần có giải pháp “đặt hàng – giao nhiệm vụ” cho cán bộ luân chuyển để có cơ sở đánh giá hiệu quả công tác một cách thường xuyên, khoa học; có chế tài xử lý đối với các địa phương, cá nhân không tạo điều kiện, có biểu hiện cô lập đối với cán bộ luân chuyển.

Trong 5 năm tới, Vĩnh Phúc phấn đấu là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển, cơ bản đủ các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, công tác đào tạo cán bộ là cấp thiết. Cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải có ít nhất 2 bằng đại học chuyên môn và khuyến khích có một bằng cao hơn bằng đại học; 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn đại học.

Về Quy định thí điểm đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là việc khó, nhưng việc thực hiện chủ trương làm thí điểm đánh giá bằng sản phẩm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ đối với một số chức danh là cần thiết. Trước mắt đối với cấp tỉnh, thí điểm đánh giá cán bộ đứng đầu 6 sở; đối với cấp huyện, đánh giá Bí thư và Chủ tịch UBND huyện.

Về dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Quy định bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục dành thời gian nghiên cứu và gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Đức Hiền: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: