Thành ủy Vĩnh Yên tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

17/09/2021

Sáng 17/9, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13, hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tính đến ngày 30/8/2021, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên có 93 hợp tác xã, trong đó có 23 hợp tác xã nông nghiệp, 72 hợp tác xã phi nông nghiệp. Có khoảng 6.188 thành viên tham gia và 1.114 lao động thường xuyên làm việc trong các hợp tác xã. Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của hợp tác xã khoảng 427 tỷ đồngdoanh thu đạt 137,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân lao động thường xuyên trong hợp tác xã từ 48-60 triệu đồng/năm.

Triển khai Nghị quyết số 13, các cấp uỷ đảng, chính quyền thành phố đã chỉ đạo các hợp tác xã xây dựng mô hình điểm về sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp. Hoạt động của các hợp tác xã từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa ph­ương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chung toàn thành phố. 

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 13 được Thành ủy Vĩnh Yên tặng Giấy khen

 Bên cạnh những mặt tích cực, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố nhìn chung còn thấp. Hoạt động hỗ trợ cho các cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Phần lớn các hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển đổi hoạt động theo luật nhưng cơ bản là chuyển đổi về hình thức, chưa thực sự chuyển biến về nội dung và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đa số chỉ thực hiện một số khâu dịch vụ phục vụ đơn thuần cho thành viên như thuỷ lợi, bảo vệ đồng ruộng, bảo vệ thực vật…

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13, thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng giúp các hợp tác xã ổn định, phát triển sản xuất. Phấn đấu đến năm 2025 có từ 65 - 70% số hợp tác xã hoạt động hiệu quả; thu nhập bình quân của thành viên đạt khoảng 5-6 triệu đồng/người/tháng. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có khoảng 20-30% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và OCOP. 

Theo Đức Hiền: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: