Ngành Nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

15/09/2021

"Các cơ quan nội chính cần phát huy trò chủ công là thanh bảo kiếm, là lá chắn vững chắc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ gìn trật tự xã hội, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực" - đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra sáng 15/9.

Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan nội chính.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được của công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nội chính nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thống nhất chương trình hành động của các cơ quan nội chính trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò của các cơ quan nội chính trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII và nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của các cơ quan nội chính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan nội chính tiếp tục chủ động tham mưu các giải pháp chiến lược trong bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Quán triệt thực hiện nghiêm bài học dựng nước đi đôi với giữ nước, giữ nước từ lúc nước chưa nguy. Xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Trong điều kiện dịch Covid – 19 có diễn biến phức tạp như hiện nay, các cơ quan nội chính càng phải nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ để tăng cường sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm kịp thời, khả thi, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong công tác xây dựng pháp luật phải thật sự công tâm, khách quan, không mang lợi ích cá nhân, lợi ích ngành vào xây dựng pháp luật. Cùng với xây dựng pháp luật, cần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đi đôi với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan nội chính trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải dựa vào dân, tôn trọng nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và trước hết phải phòng chống tham nhũng hiệu quả ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng để các cơ quan nội chính thật sự là thanh bảo kiếm, là lá chắn vững chắc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ gìn trật tự xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Theo Đặng Thưởng: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: