Thành ủy Vĩnh Yên: Tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm 2015-2020

14/09/2021

Sáng 14/9, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm 2015-2020. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới dự. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 8.000 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 17,3%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm ước đạt 10,5%. Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và nông thôn; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Toàn thành phố có 95,5% gia đình văn hóa, 90% làng, khu phố và cơ quan đạt văn hóa; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; mỗi năm, thành phố giải quyết việc làm mới cho hơn 1.300 lao động.

Các cấp uỷ Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt coi trọng xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, quan tâm giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với quy định của Điều lệ Đảng và thực tế của cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố; dân chủ được mở rộng và phát huy; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. 

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tuyên truyền; quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ thành phố quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng. Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy, cụ thể hóa thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể, cá nhân, người đứng đầu bảo đảm đúng nguyên tắc. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Nhân dịp này, 26 tổ chức cơ sở đảng và 31 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm 2015-2020 được Thành ủy Vĩnh Yen khen thưởng.

Theo Hồng Yến: vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: