Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe báo cáo tiến độ, kết quả lập phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

13/09/2021

Chiều 13/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành, huyện, thành phố báo cáo tiến độ, kết quả lập phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Khước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo, đến nay các huyện, thành phố đã hoàn thành lập phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và đã thông qua tại kỳ họp HĐND cấp huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh báo cáo định hướng quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tích hợp quy hoạch các ngành, lĩnh vực; xác định nhu cầu sử dụng đất cho phát triển các không gian chức năng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh thông tin về nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực để các huyện, thành phố làm căn cứ xác định dự án, nhu cầu sử dụng đất của từng lĩnh vực. Giao sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương thống nhất phương án sử dụng đất, trình UBND phê duyệt trước 20/9; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Công thương, ngành Điện lực thống nhất phương án lắp đặt hạ tầng điện phù hợp phát triển các khu công nghiệp; các ngành, địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng đất để kịp thời chỉnh sửa, đáp ứng tốt định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Theo Đức Hiền: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: