BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến công tác cán bộ

09/09/2021

Sáng 9/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào dự thảo các Quy định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ; dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo

Cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi các Quy định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong xây dựng các dự thảo. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, quan điểm của BTV Tỉnh ủy là tiếp tục phân cấp mạnh mẽ trong công tác cán bộ, giao quyền quản lý cho cấp dưới và việc phân cấp phải theo đúng các quy định của Trung ương, các quy định, quy chế của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Trong dự thảo cần làm rõ trách nhiệm của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc trong công tác quản lý cán bộ. Việc xây dựng Quy chế phải tuân thủ theo nguyên tắc, thẩm quyền, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể; các quy trình, thủ tục, điều kiện điều động, luân chuyển, thời hạn bổ nhiệm; nghiên cứu vấn đề bảo vệ cán bộ, vấn đề bổ nhiệm, điều động, biệt phái, tăng cường cán bộ giữa các cấp, ở các điểm nóng, địa bàn trọng điểm; đánh giá tác động của phân cấp với từng đối tượng cụ thể. Đặc biệt, tiêu chuẩn chức danh phải bảo đảm không thấp hơn quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, sửa đổi Quy định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ cho phù hợp.  

Về dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản, tập trung vào những điểm mới trong công tác cán bộ theo các quy định của Trung ương; những đột phá về công tác cán bộ đã được chỉ ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhất là việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, luân chuyển cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; những giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, giao ban soạn thảo dự thảo Nghị quyết tổng hợp các ý kiến góp ý để BTV Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình BCH Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào việc triển khai hỗ trợ khẩn cấp thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch và một số nội dung quan trọng khác.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: