Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ

09/09/2021

Chiều 9/9, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai. Đồng thời, cử 3 đoàn công tác làm việc với UBND các huyện, thành phố để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện, trực tiếp trao đổi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của cấp huyện và cơ sở.

Trong số 11 nhóm chính sách của Nghị quyết 68, đến nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã hoàn thành  nhóm chính sách thứ nhất và thứ tám. Ở nhóm chính sách thứ nhất về hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có 3.560 đơn vị được hỗ trợ, 174.784 lao động được giảm đóng, số kinh phí giảm mức đóng từ ngày 1/7/2021 đến 30/6/2022 xấp xỉ 61 tỷ đồng. Ở nhóm chính sách thứ tám về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đã phê duyệt 3 đối tượng, với kinh phí trên 11 triệu đồng.

Các nhóm chính sách còn lại hiện đang được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời hỗ trợ người dân. 

Quá trình triển khai Nghị quyết 68 gặp một số khó khăn, vướng mắc như khó tiếp cận nhóm lao động tự do, dẫn tới tình trạng người lao động không được hỗ trợ kịp thời; khó xác định đối tượng thụ hưởng do người lao động làm ở nhiều ngành nghề khác nhau. Cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ở các địa phương còn có những cách hiểu khác nhau về chính sách, chưa linh hoạt, dẫn đến tiến độ giải quyết hỗ trợ chậm. Một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến chính sách hỗ trợ cho người lao động cũng như việc rà soát số lao động thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ....

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68 theo những nội dung đã dự thảo tại hội nghị trực tuyến với các địa phương ngày 26/8/2021. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể tăng cường phối hợp hỗ trợ hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách. UBND các huyện, thành phố cần khẩn trương thẩm định xét duyệt hỗ trợ hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo Nghị quyết 68; tiếp tục rà soát, thông tin tới người lao động và người sử dụng lao động về chính sách hỗ trợ để tư vấn thủ tục hồ sơ.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong quá trình triển khai Nghị quyết, đồng thời, yêu cầu Sở tiếp tục bảo đảm thực hiện các chính sách theo đúng Nghị quyết, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn bất cập, chồng chéo, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Theo Đức Hiền: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: