Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn tỉnh

07/09/2021

Chiều 7/9, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm của các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Công ty bảo hiểm Pijico Vĩnh Phúc, Công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư Vĩnh Phúc và Công ty bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi khảo sát.

Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội khóa X thông qua năm 2000, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào các năm 2010 và 2019. Các chính sách của luật này đã phát huy tác dụng, là căn cứ, cơ sở pháp lý để xây dựng khung pháp lý vững chắc, minh bạch cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm ngày càng đa dạng của các tổ chức, cá nhân; bảo đảm sự hài hòa giữa quản lý, giám sát thận trọng và tạo sự chủ động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 20 năm thi hành, một số quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm đã không còn thống nhất, đồng bộ với quy định hiện hành, dẫn đến khó khăn trong thực hiện. 

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung luật này song cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát kỹ các quy định của dự thảo Luật, tránh chồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành, nhất là các quy định liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm, các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm, quản lý tài chính. Cụ thể, cần làm rõ tính đặc thù quy định trong hợp đồng bảo hiểm và trách nhiệm cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm; bổ sung thêm quy định thể hiện sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp; quy định rõ về giấy phép thành lập, hoạt động và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm… Đồng thời, cân đối lại các chương, mục, điều, khoản, làm rõ hơn các khái niệm, giải thích từ ngữ quy định trong luật để dễ dàng áp dụng vào thực tế; đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính trong kinh doanh bảo hiểm.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến về dự thảo luật gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo Quốc hội trong lỳ họp tới. Trong đó, cần tập trung so sánh, làm rõ những bất cập giữa dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi với luật đang thực thi, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bảo đảm khi ban hành luật mới sẽ phù hợp với luật pháp Việt Nam và các điều ước, hiệp ước quốc tế.

Theo Bích Phượng: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: