BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

22/02/2021

Sáng 22/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy họp, quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách đặc thù của tỉnh về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ trương để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; nghị quyết quy định chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh và một số nội dung khác.

Cho ý kiến vào báo cáo về việc tiếp thu, hoàn thiện Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy lãnh đạo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, Tờ trình dự thảo quy định về một số chính sách liên quan đến thưởng bàn giao mặt bằng nhanh, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết ban hành Nghị quyết và các Quy định về một số chính sách liên quan đến thưởng bàn giao mặt bằng nhanh nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa của tỉnh.

Một số ý kiến đề nghị tỉnh cần nghiên cứu, làm rõ cơ sở pháp lý, các nội dung, tránh chồng chéo với các luật, nghị định đã ban hành; nên dùng thuật ngữ “hỗ trợ” thay cho thuật ngữ “thưởng” để bảo đảm đúng theo các quy định của pháp luật. Cùng với đó, nên có cơ chế khuyến khích, thưởng cho các chủ đầu tư có tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng nhanh, sớm đưa dự án vào hoạt động; có giải pháp ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp tự thỏa thuận với dân trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Công an tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy lãnh đạo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần xác định rõ nội dung hỗ trợ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là phải bảo đảm tiến độ, có mặt bằng sạch phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với dự thảo quy định về một số chính sách liên quan đến thưởng bàn giao mặt bằng nhanh, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý đối tượng hỗ trợ là các cơ quan, tập thể, cá nhân làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Về mức hỗ trợ, đối với lực lượng công an, ngoài các cơ chế, chính sách của Nhà nước, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm 1 tỷ đồng/1 dự án hoàn thành; các đối tượng khác là không quá 500.000 đồng/1 dự án hoàn thành. Đồng chí yêu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, bổ sung nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực chuyên môn cho các cơ quan làm việc vụ bồi thường giải phóng mặt bằng; đối tượng chi, mức chi, điều kiện được hưởng mức hỗ trợ; có lộ trình tăng giá đất cho phù hợp và hoàn thành dự thảo Quy định trình HĐND tỉnh ban hành cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm nay.

Đồng ý về chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tới.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào báo cáo đánh giá, xếp loại năm 2020 đối với các tập thể và cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: