Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020

16/09/2020

Sáng 15/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Nguyễn Trung Hải chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, hội nghị sẽ đánh giá kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đòi hỏi phải có những biện pháp, giải pháp hiệu quả trên tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung thảo luận những nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, là tiền đề thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc hội nghị

Nhiệm kỳ 2015- 2020, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra các cấp kịp thời nắm bắt tình hình  đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý để xem xét, giải quyết dứt điểm, hạn chế tình trạng tái tố, đơn thư tố cáo kéo dài; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm túc các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm.

Giai đoạn 2015-2020, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 2.707 đảng viên, tăng 2,1% so với cùng kỳ; kiểm tra 3.453 tổ chức đảng, tăng 32% so với cùng kỳ; giám sát theo chuyên đề đối với 3.261 đảng viên và 2.634 tổ chức đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến rõ rệt về hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh.

 Uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh kiểm tra 1.625 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; kiểm tra 449 lượt tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 5.328 lượt đảng viên.

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua có tác dụng rõ rệt trong việc phòng ngừa, ngăn chặn những khuyết điểm, vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, làm thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Cường đề nghị cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; ủy ban kiểm tra các cấp nâng cao hơn hiệu quả giám sát chuyên đề, tiếp tục quan tâm kiểm tra đảng viên, các tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nghiêm Phú Cường đề nghị Tỉnh ủy tiếp thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của TƯ về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Trần Văn Vinh trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo quán triệt sâu sắc nhận thức công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu công việc; lựa chọn vấn đề, xác định đối tượng, tập trung vào những vấn đề như cải cách tư pháp, các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quy chế làm việc của cấp ủy, chống tham nhũng lãng phí... để tiếp tục triển khai thực hiện. Lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp cần lựa chọn các nội dung công việc sẽ triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Nhân dịp này, 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy tặng giấy khen.

Theo Đức Hiền: Vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: