Lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

11/09/2020

Sáng 10/9, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tiến chủ trì hội nghị. Ảnh: Trường Khanh
 

Cùng dự, có các đồng chí: Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) gồm 8 chương, 76 điều quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan; việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; chính sách đối với người lao động; quản lý nhà nước, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cho ý kiến về dự án luật, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật là cần thiết để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp 2013, đảm bảo quyền con người, quyền lao động của công dân, đáp ứng yêu cầu, chiến lược phát triển KT-XH và nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác xuất khẩu lao động.

Các đại biểu cũng góp ý vào nhiều nội dung quan trọng như phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự án luật; vấn đề trách nhiệm bảo hộ, hỗ trợ người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài; thời hạn giấy phép xuất khẩu lao động.

Một số đại biểu đề nghị cần bổ sung điều khoản người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải tôn trọng và thực hiện nghiêm hiến pháp, pháp luật của nước sở tại.

Tại Điều 10, làm rõ việc sử dụng khái niệm “vốn chủ sở hữu” là không thống nhất với Luật Doanh nghiệp và sẽ phát sinh khái niệm mới trong hệ thống pháp luật.

Một số đại biểu đồng ý với đề xuất của Chính phủ cần quy định mức vốn chủ sở hữu không thấp hơn 5 tỷ đồng. Có ý kiến đề nghị bổ sung rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp trong giải quyết những vấn đề phát sinh khi người lao động gặp rủi ro như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng, sức khỏe…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiến tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

*Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012. Đến nay, sau thời gian triển khai thi hành, bên cạnh một số kết quả đạt được, luật đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc… đòi hỏi cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để đồng bộ với các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tại hội nghị, cơ bản các đại biểu nhất trí với tên gọi, bố cục, nội dung của dự thảo, tuy nhiên, cần làm rõ, bổ sung và cân nhắc một số thay đổi trong các điều khoản của luật.

Cụ thể: Tại khoản 4, Điều 58 về lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC), đa số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định thời gian 24 giờ phải chuyển biên bản VPHC đối với trường hợp VPHC không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, vì điều này rất khó thực hiện trong thực tế.

Đặc biệt, đối với trường hợp phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc những vụ việc phức tạp.

Về bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC tại điểm đ khoản 2 Điều 86, một số ý kiến tán thành với quy định biện pháp “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm” góp phần kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm và đảm bảo an toàn cho quá trình cưỡng chế, nhưng cần bổ sung quy định “việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước không làm ảnh hưởng đến lợi ích, hoạt động bình thường của cá nhân, tổ chức không liên quan đến hành vi vi phạm”.

Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận và đóng góp ý kiến cho từng điều, khoản cụ thể như: Các Điều từ 38 đến Điều 54 về thẩm quyền xử phạt; khoản 5 Điều 92 về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và Điều 24 về mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực để tăng cường tính răn đe, giáo dục...

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tiến tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời, đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tổng hợp để trình Ủy Ban Thường vụ Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Theo Kim Hiền- Lê Minh: Baovinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: