Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt Thông báo Kết luận số 173, Chỉ thị số 43 và Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

09/09/2020

Sáng 9/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Thông báo Kết luận số 173, Chỉ thị số 43 và Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí của tỉnh.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc 

Trong một buổi sáng, các đại biểu được thông tin các chuyên đề liên quan và quán triệt, triển khai Kết luận số 173 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham luận xung quanh các vấn đề về giữ vững, tăng số lượng phát hành báo Đảng; công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị, việc mua và đọc báo tạp chí của Đảng tại các địa phương…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo các địa phương tham ưu cấp ủy cơ sở ban hành kế hoạch, hướng dẫn để tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kết luận; nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương. Các tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo quản lý công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu sách lý luận chính trị xây dựng chương trình cụ thể, dễ hiểu nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, phát hành, nghiên cứu. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương thức thông tin tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung và Chỉ thị số 43, Chỉ thị số 44, Kết luận 173 nói riêng. Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao phẩm chất chính trị cho người làm báo, động viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, người làm báo.

Sau hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thường trực triển khai Chỉ thị 43, Chỉ thị 44 và Kết luận số 173 của Ban Bí thư Trung ương phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện, đưa các Chỉ thị, Kế hoạch vào cuộc sống. Đối với việc mua báo, tài liệu nghiên cứu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiến hành rà soát lại để tham mưu thực hiện  phù hợp, hiệu quả nhất.

Theo Hồng Yến: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: