Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

09/09/2020

Sáng 8/9, đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 9 năm 2020 với cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện văn phòng thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh…

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Khánh Lân kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Chung

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tháng 8 và những ngày đầu tháng 9 năm 2020, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị; chủ động thông tin tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh.

Nổi bật là việc thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức, rút kinh nghiệm một số đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh; những kết quả phát triển KT-XH của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; các hoạt động chào đón năm học mới 2020-2021; hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V.

Duy trì tuyên truyền việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống Covid-19; thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; chương trình xây dựng NTM, công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả đại hội cấp trên cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo thông tin của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 12/8/2020, Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo thành công đại hội 13/13 đảng bộ trực thuộc, sớm hơn gần 20 ngày so với quy định thời gian của Trung ương.

Trong quá trình tổ chức đại hội, việc thảo luận văn kiện của Trung ương và dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Việc thảo luận văn kiện của cấp ủy trình đại hội được thực hiện sôi nổi, nghiêm túc, có trọng tâm; dự thảo nghị quyết, dự thảo chương trình hành động của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có cơ sở và giá trị thực tiễn cao...

Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ tỉnh được tổ chức an toàn, tiết kiệm, đảm bảo khoa học, đạt được các yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148-KH/TU của Tỉnh ủy. Đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đến ngày 12/8, đối với các đồng chí tái cử cấp ủy và các đồng chí dự kiến tham gia cấp ủy lần đầu, Tỉnh ủy đã thực hiện xong quy trình 5 bước. Đây là điểm mới quan trọng nhất trong quy trình nhân sự nhiệm kỳ này được Vĩnh Phúc triển khai thực hiện với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, nguyên tắc và hướng dẫn của Trung ương.

Ngày 31/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đã duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội và nhấn mạnh, các văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, công phu, trí tuệ, theo đúng quy định Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, vận dụng sáng tạo quan điểm lãnh đạo của Đảng vào thực tiễn; dự thảo Nghị quyết đại hội thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm bứt phá, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phồn thịnh. Phương án nhân sự đại hội được xây dựng công khai, dân chủ, chú trọng chọn người có đức, có tài, phát huy tinh thần đoàn kết.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Ngô Khánh Lân thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường các tin, bài tuyên truyền hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phòng, chống Covid-19; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tuyên truyền hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V...

Theo Đỗ Hoàng Hanh: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: